Velká část žáků a studentů má dobré povědomí o tom, jak šetřit pitnou vodou, a má i zažité správné návyky. Téměř 90 procent oslovených dětí také ví, že do odtoků dřezu, umyvadla či toalet se nemají splachovat zbytky jídla, barvy, léky nebo hygienické potřeby. Vyplývá to z průzkumu programu Recyklohraní, jehož se zúčastnilo 8400 žáků základních škol a středoškoláků.

Podle průzkumu má velká část dětí dobře zažité návyky v nakládání s vodou. Při čištění zubů používá 72 procent dětí kelímek, 65 procent zavírá kohoutek mezi namydlením a opláchnutím rukou nad umyvadlem. Stejný podíl respondentů zavírá přívod vody mezi namydlením a opláchnutím při sprchování. Celkem 87 procent dětí ví, že kapající kohoutek nebo protékající WC vede k velkým ztrátám vody a je nutná rychlá oprava. Pětadevadesát procent respondentů také uvedlo, že je dobré zachytávat dešťovou vodu a využít ji k zalévání rostlin nebo splachování záchodu.

Podle zjištění jsou však u dětí zkreslené odhady průměrné denní spotřeby vody. „Podle Českého statistického úřadu běžný Čech v průměru spotřebuje kolem 90 litrů vody a tuto informaci zná 26 procent dětí. Naopak 65 procent si myslí, že je to méně,“ podotkla Jana Čechová.

O tom, že spotřebu vody mohou snížit například šetrnější systémy pro splachování vody, vědělo 69 procent oslovených. „O existenci tzv. perlátorů, jednoduchých nástavců na vodovodní kohoutek, které snižují průtok vody, slyšelo výrazně méně dětí a jen v pětině domácností je aktivně využívají,“ dodala Čechová.

Podle ředitelky programu Recyklohraní Hany Ansorgové pak také průzkum ukázal, že nejméně polovina dětí neví o takzvané vodní stopě – množství vody, které je zapotřebí k produkci zboží či služeb. „V ČR jde v průměru o cca 4500 litrů vody spotřebované na osobu a den,“ poznamenala Ansorgová.

Výsledky také naznačily, že nádoba na sběr použitého oleje se stává běžnou součástí domácností. Podle průzkumu do ní schraňuje olej, který pak odnáší do sběrného dvora či speciálních kontejnerů, 64 procent rodin. V 10 procentech domácností tak činí výjimečně, ve zbytku pak vůbec.

Projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, vznikl v roce 2008. Jeho cílem je vzdělávat žáky a studenty o problémech životního prostřední a nutnosti recyklace.

Zdroj: ČTK