Až 73 procent odpadu vyhozeného do nádob na směsný komunální odpad v Bílovci na Novojičínsku by lidé mohli dál třídit. Vyplývá to z analýzy zhruba půl tuny odpadu, kterou si nechalo město udělat prostřednictvím své firmy Slumbi.

„Rozbor směsného komunálního odpadu jsme nechali provést, abychom zjistili podrobné složení a hmotnostní poměry konkrétních složek v tomto odpadu. Věříme, že výsledky analýzy, které jsme v pátek dostali, nám usnadní rozhodování o možných směrech nakládání s odpady a odhalí další potenciál pro separaci odpadu,“ uvedla bílovecká starostka Renata Mikolašová.

Největší podíl ve směsném odpadu měl biologicky rozložitelný odpad, kterého bylo v popelnicích 38 procent. Hojně zastoupeno bylo sklo, kterého bylo v nádobách devět procent, a textil s téměř sedmi procenty.

„Z výsledků je patrné, že se určitě budeme muset zaměřit na třídění kuchyňského kompostovatelného, nekompostovatelného i zahradního odpadu a prověřit, co stojí za tím, že lidé netřídí více textil a další komodity,“ uvedla starostka.

V současné době vyváží firma Slumbi v Bílovci a okolních obcích kontejnery na směsný odpad jednou za 14 dnů. Loni tak vyvezla celkem 86.500 popelnic a 10.300 kontejnerů, což bylo 3020 tun odpadu. Lidé kromě toho mají k dispozici kontejnery na tříděný odpad. Za odpady platí obyvatelé Bílovce ročně 600 korun za osobu, v loňském roce město doplácelo na každého občana ze svého rozpočtu necelých 400 korun. Město má přes 7000 obyvatel.

Zdroj: ČTK