Obec Dobšice na Znojemsku mění systém odpadového hospodaření a zavádí do této oblasti chytré technologie. Slibuje si od toho efektivnější nakládání s odpady a s tím spojené úspory. Důležité je i to, že modernizované odpadové hospodářství je vstřícnější k životnímu prostředí, uvedl v tiskové zprávě starosta obce Jaroslav Jenšovský.

V Dobšicích žije přes 2400 obyvatel, k zapojení do pytlového sběru je nově bude motivovat systém s paušálními slevami. Cílem je snížit množství komunálního odpadu. Obec rovněž začala pomocí radiofrekvenčních čipů na sběrných nádobách s komunálním odpadem odpad a jeho vysypávání evidovat a spustila evidenční systém ECONIT i pro tříděný pytlový odpad. Zaměstnanci úřadu tak mohou sledovat množství vytříděného papíru či plastu a tomu přizpůsobit frekvenci sběrů.

Další součástí modernizace je pytlový sběr papíru a plastu dům od domu. Obyvatelé nemusí chodit do sběrného místa a naplněné pytle sbírají zaměstnanci obce. „Tento systém je adresný, tedy není anonymní, a tak se občané chovají se k odpadům zodpovědněji,“ dodal Filip Poštulka ze společnosti JRK Česká republika, která se zabývá zlepšením odpadového hospodářství.

Chytrý systém evidence odpadů ECONIT funguje od loňského roku také v Ostopovicích na Brněnsku. „Poskytujeme slevy za zapojení se do systému třídění, což by bez evidence nešlo. ECONIT je pro nás důležitý ale především proto, že chceme vázat slevy na skutečné množství odpadu. Většina systémů je založena na solidaritě místo zásluhovosti a našim cílem je nastavit jej tak, aby člověk, který produkuje minimum komunálního odpadu, platil méně než člověk, který netřídí. Teď je to tak, že čím lépe lidé třídí, tím se snižuje poplatek za odpad plošně. Zodpovědní lidé doplácí na nezodpovědné,“ řekl starosta obce Jan Symon.

Vážení každé popelnice při vysypávání má podle něj navíc tu výhodu, že by se poplatek vázal na konkrétní domácnost a nikoli na občana. „Vyřešila by se situace, kdy lidé platí odpad v místě trvalého bydliště, ale přebývají jinde a tam jej neplatí. Tento systém ale zatím nemůžeme zavést, protože v okolí není žádná firma ochotná vážit popelnice každou zvlášť. Možným rizikem tohoto systému je i tvoření černých skládek nebo vyhazování odpadků do popelnice k sousedovi,“ dodal Symon.

Zdroj: ČTK