Termín podání žádosti: od 19.1. – 17.3.2021

Zaměření: Témata výběrového řízení: 1. Mapování výskytu určitého druhu a skupin druhů, zejména kriticky a silně ohrožených (dle aktuálních červených seznamů); 2. Monitoring/podrobné mapování určité lokality; 3. Praktická opatření k zachování / obnově biotopů jednotlivých druhů či skupin; 4. Praktická opatření vedoucí k podpoře jednotlivých druhů či skupin živočichů; 5. Příprava sadbového materiálu, výsadby a péče o ohrožené druhy dřevin, výsadby a péče o staré odrůdy ovocných dřevin na genofondových plochách, tvorba regionálních lučních směsí; 6. Seznamování veřejnosti s druhovou rozmanitostí a s možnostmi její ochrany a podpory; 7. Neadresná propagace ochrany druhu, skupiny druhů či biotopu pomocí informování široké veřejnosti o ohrožení a o možnostech aktivní ochrany

Více informací.