V Národním parku České Švýcarsko dnes vypustili lososy do říček, které se vlévají do Labe. Ryby pak doplují nejspíš až do oceánu, odkud by se měly po čtyřech letech vrátit na Děčínsko a rozmnožit se. Ještě před vypuštěním malých rybiček byly do řek Bělá a Kamenice umístěny inkubační schránky. Ichtyologové ze spolku Beleco do schránek v únoru a březnu umístili 100.000 jiker ve vývojovém stadiu tzv. očních bodů.

„To znamená, že na růžové jikře vidíte, že to bude rybička, má dvě očka. Tyto nalíhnuté jikry jsou pak umístěny do inkubačních schránek,“ uvedl mluvčí parku Tomáš Salov. Celý proces vývoje jiker pak záleží na teplotě vody. Z jiker se vykuklí takzvaný váčkový plůdek, tedy rybka vyživovaná žloutkovým váčkem. Jedinci, kteří váček již strávili, byli dnes vypuštěni do vody. Další opozdilce čeká vypouštění příští týden, doplnil mluvčí.

Aplikovaný přístup má podle Salova výhodu v tom, že jikry jsou ve vodě, do níž se mají v budoucnu vrátit, delší dobu, než kdyby byly přivezeny z líhně už ve stadiu rybičky. „Tam je větší šance, že si vytvoří vazbu na domovskou vodu, o což tady jde,“ podotkl mluvčí.

Jikry získávají ichtyologové ze Švédska, proto se může stát, že mají lososi zapsanou informaci své domovské vody v genomu a vrátí se namísto na Děčínsko do Švédska. Pokud se v příštích letech vrátí dostatek ryb, pokusí se je ichtyologové uměle vytřít. Tím se zvýší šance, že se na Děčínsko vrátí lososů víc. „Dalším krokem by bylo, že by se už množili sami v Kamenici nebo v jejích dalších přítocích,“ řekl Salov.

Inkubaci lososích jiker v Národním parku České Švýcarsko zajišťuje od roku 2018 nezisková organizace Beleco. V předchozích letech testovala účinnost a využitelnost různých typů inkubačních schránek. Akce navazuje na projekty zaměřené na návrat lososů do českých řek zahájené Českým rybářským svazem v roce 1998 a doplněné Správou Národního parku České Švýcarsko o další aktivity od roku 2008.

Lososi dříve byli v českých řekách běžnou rybou, vyhubenou teprve relativně nedávno v důsledku masivní výstavby jezů a přehrad i průmyslového znečištění řek. Snahy o návrat lososů přinášejí dílčí úspěchy. V závislosti na vodnatosti Labe a jeho přítoků v době lososího tahu se vracejí do Kamenice pravidelně, v počtech od několika jedinců až desítek kusů ryb. Nyní se řeší to, aby rybáři nelovili lososi v době jejich návratu. „V posledních dvou letech jsme si všimli, že se lososí tah trošku posunul. Ryby se začaly vracet v prosinci, přitom ochranná opatření, kdy rybáři na soutoku Labe a Kamenice nesmí rybařit, přestalo platit na konci listopadu,“ dodal mluvčí.

Zdroj: ČTK