Zahrada Harta ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku se rozšíří o další expozici vzácných obojživelníků a plazů. Zpřístupní ji na konci roku, uvedla v tiskové zprávě Radka Hojná. Soukromá zahrada funguje od roku 2014.

Další část takzvané Hartecké stezky bude tvořena pásem ručně skládané suché zídky z opukového kamene o délce 230 metrů a dvou podlouhlých tůní se svažitým dnem, které budou zabírat 200 metrů čtverečních. V největší hloubce budou tůně dosahovat 1,2 metru.

Vzniknou tak vhodné biotopy pro ještěrku obecnou, slepýše obecného, kuňku obecnou a čolka obecného. „Dokončení projektu očekáváme do konce roku a nové biotopy budou zpřístupněny. Uvedené druhy patří mezi silně ohrožené,“ uvedla Hojná.

Hartecká stezka se nachází na ploše 20.000 metrů čtverečních, jsou tam rostliny, stromy, jezírka, potůčky, tůně či výběhy. Zahrada chová koi kapry, karase stříbrné nebo pstruhy duhové. V expozici plazů má agamy vousaté, želvu žlutolící či kožnatku floridskou.

Ve voliérách a výbězích jsou zastoupeni bažant zlatý, korela chocholatá, kachnička mandarinská nebo nandu pampový. V sekci savci jsou různé druhy ovcí, koz, velsh pony, mula, mara stepní nebo surikata vlnkovaná a nosál červený.

Zdroj: ČTK