Ode dneška do konce září mohou myslivci lovit srnce. Tuto možnost mají od loňského roku, dříve mohl lov dospělých kusů začít až v polovině května. Podle mysliveckých statistik se počet ulovených kusů srnčí zvěře pohybuje v posledních letech kolem 100.000 ročně. Za poslední myslivecký rok šlo podle mysliveckých statistik o 46.044 srnců, 29.869 srn a 23.245 srnčat. Podle Vlastimila Waice z Českomoravské myslivecké jednoty však jde nyní spíše o historické datum prvního lovu v novém mysliveckém roce, nyní se spárkatá zvěř do dvou let věku může lovit celoročně.

Myslivci mají několik měsíců na tzv. obeznávání průběrných kusů, tj. už od zimy vybírají jedince, kteří nejsou dostatečně geneticky kvalitní, jsou zranění, napadení parazity či nemocní, tzv. slabé kusy. Ty se nyní budou snažit ulovit,“ vysvětlil Waic.

Zajímavostí mezi těmito průběrnými kusy jsou pak pro myslivce srnci se špatně vyvinutým parožím, tzv. raritní. Srnčí zvěř se pak podle Waice loví kulovnicí na osamělém honu. Ani letos by tak neměl být rozdíl v lovu kvůli koronavirovým omezením. „Psi se používají spíše na tzv. dosled, tj. nalezení zvěře, která výjimečně po zásahu nebyla ihned usmrcena a zvládla odejít,“ doplnil.

Podle něj je výkup odstřelených kusů ve zpracovatelských závodech minimální, stejně jako už delší dobu po trvání pandemie. Není totiž poptávka ze strany restaurací, které mohou prodávat jenom rozvozem nebo z okének. „Stále trvá faktické zastavení trhu se zvěřinou, ceny jsou minimální. Myslivci proto více spoléhají na přímý prodej koncovým spotřebitelům např. přes náš portál www.prozverinu.cz,“ doplnil.

Waic také upozorňuje, že srny v tomto období kladou mláďata. „Lidé by na ně v přírodě neměli sahat, a především by je neměli považovat za opuštěná a snažit se je zachránit. Srna od mláděte odchází proto, aby k němu nepřitahovala pozornost predátorů. Vždy ale dobře ví, kde jej má a vrátí se,“ připomíná. Osamocené srnče tak podle něho není opuštěné a nepotřebuje zachraňovat, lidé by naopak měli místo nálezu co nejrychleji, ideálně stejnou cestou opustit. Jinak hrozí, že lidská přítomnost nebo zanechaný pach odradí srnu od návratu.

Zdroj: ČTK