Členové stráže přírody a lesní stráže zřejmě získají širší pravomoci a úřady budou moci zakázat nebo omezit odpalování ohňostrojů nebo zábavní pyrotechniky také na zvláště chráněných územích nebo ve významných ptačích oblastech. Předpokládají to pozměňovací návrhy, jejichž schválení doporučil Sněmovně ve vládní předloze proti invazivním druhům zvířat a rostlin výbor pro životní prostředí. O podobě návrhu by plénum mohlo hlasovat nejdříve příští týden.

Stráž přírody by podle úpravy výboru mohla zastavovat vozidla ve zvláště chráněných územích nebo významných ptačích oblastech při podezření, že porušila zákaz vjezdu. Členové výboru podpořili snahu Mariana Jurečky (KDU-ČSL) uzákonit obdobnou pravomoc také lesní stráži při podezření, že osádka automobilu porušila lesní zákon. Stráž navíc možná bude moci vyžadovat například souhlas vlastníka lesa s vjezdem, pořizovat zvukový a obrazovaný záznam, a dokonce zadržet člověka, který porušuje lesní zákon.

Sněmovna by podle stanoviska výboru pro životní prostředí naopak neměla schválit pozměňovací návrh zemědělského výboru, který by podle kritiků z organizace Hnutí Duha zrušil ochranu silně ohrožených druhů živočichů při zemědělském, lesnickém a vodním hospodaření. Úprava pojednává o mimořádných

rostlinolékařských opatřeních. Ochrana by zůstala kriticky ohroženým druhům. Sněmovna by neměla schválit například ani zrušení předkupního práva státu na nezastavěné pozemky ležící mimo zastavěná území obcí v národních parcích, přírodních rezervacích a přírodních památkách, jak chce Jan Zahradník (ODS).
Cílem vládní předlohy je omezit šíření invazních druhů rostlin a živočichů v Česku. Reaguje na unijní nařízení a má vytvořit rámec pro opatření potřebná k prevenci zavlečení invazních druhů a k regulaci těch, které už se v Česku rozšířily. Za invazní druhy se považují zavlečené nepůvodní organismy, které se rychle šíří, agresivně vytlačují původní druhy a způsobují rozsáhlé ekologické škody.

V Evropské unii je více než 12.000 nepůvodních druhů rostlin a zvířat, deset až 15 procent z nich se považuje za invazní. V Česku se eviduje přes 2000 nepůvodních druhů, podíl invazních se pohybuje také do 15 procent. Jde například o některé druhy severoamerických raků, kteří šíří račí mor, mývalové severní, psíci mývalovití nebo nutrie říční. Z rostlin jsou za invazní považovány bolševník velkolepý, netýkavka žláznatá či javor jasanolistý. Sněmovna zřejmě schválí nad rámec vládní úpravy třeba zákaz chovu jelena siky v honitbách mimo obory, který podle autora úpravy Jana Čižinského z klubu KDU-ČSL může vytlačit původního jelena evropského.

Část poslanců navrhla v novele širší úpravy lesního zákona prakticky tak, jak je Sněmovna projednává v samostatné vládní předloze. Má zejména bránit škodám způsobeným zvěří na lesních a jiných porostech a zavést elektronickou evidenci myslivosti. Výbor pro životní prostředí jejich schválení v předpisu k nepůvodním druhům nedoporučil.

Zdroj: ČTK