Veselá věda je nezisková organizace, kterou založila Martina Fialová. Za dobu deseti let, kdy Veselá věda funguje, má každoročně 250 vyškolených lektorů a kroužků se účastní přes 4 000 dětí napříč celou Českou republikou. V rámci svého programu nabízí kroužky pro děti přímo v základních a mateřských školách, příměstské tábory i pobytové tábory, včetně táborů pro rodiče s dětmi. Posláním veselé vědy je probouzet u dětí zájem o přírodní vědy a technické obory. Video rozhovor můžete vidět zde, nicméně, jak jsme slíbili, můžete si přečíst i rozhovor s dalšími otázkami.

Mohla byste nám popsat Váš koncept? Co je to vlastně veselá věda a jak tento koncept napříč republikou funguje?
Veselá věda je nezisková organizace, která si za cíl vytkla podpořit zájem dětí o přírodní vědy. Pořádáme jak kroužky ve školách, tak příměstské a pobytové tábory. Vycházíme z přirozeného potřeby dětí objevovat, experimentovat a ptát se. Snažíme se vytvořit prostředí, ve kterém děti mohou svobodně zkoumat dané téma. K různým tématům z biologie, chemie a fyziky máme připravené jednoduché pokusy, které mohou děti samy vyzkoušet a propojit tak teorii s prožitkem.

Co Vás vedlo k založení kroužků veselá věda?
Už ve škole mě vždy nejvíc bavily laborky, praktika, dílny, prostě vyzkoušet si naučené na vlastní kůži. Bohužel těch příležitostí bylo velmi málo a když už se nějaká naskytla, účastnily se dvě, tři děti, ostatní přihlížely. Veselou vědu jsem založila pro děti, které to mají podobně jako já kdysi. Touží po možnosti, kde by mohly dát průchod své zvídavosti, nemusely se obávat hodnocení. Kde by touha zkusit si to jinak nebyla pokládána za nekázeň.

Jaké kroužky v průběhu roku a za běžné situace nabízíte?
Máme kroužky, kterým říkáme pracovně badatelské, kde se prolínají témata z biologie, chemie, fyziky. Díky partnerství s jabloneckou firmou Jablotron máme také kroužky robotiky, kde si děti staví jednoduché roboty, které se učí programovat – pomůcky na takové kroužek jsou však velmi drahé a tak jich organizujeme jen malé množství.

Jak kroužky fungují? Kontaktuje Vás škola nebo školka a Vy jezdíte přímo k nim? Nebo máte nějakou Vaši učebnu, kde kroužky probíhají?
Obě cesty jsou možné, školy a školky kontaktují nás a my kontaktujeme školy a školky s nabídkou spolupráce. Pořádat kroužky přímo ve školách usnadňuje život rodičům, nemusí děti rozvážet po městě.

Jste omezeni místem? Mohou si objednat kroužky i školky a školy v Pardubickém kraji?
Naše aktivity probíhají po celé ČR.

Jaká je u Vás situace nyní, když kvůli pandemii COVID-19 nemůžete kroužky provozovat? Jak celou situaci zvládáte?
Zákaz volnočasových aktivit pro děti je pro nás velmi frustrující. Na začátku školního roku jsme měli plné kroužky přihlášených dětí, tým 250 vyškolených lektorů, nakoupené pomůcky pro 4 tisíce dětí, uzavřené smlouvy se školami. Všechna tato práce a peníze přišly vniveč, vážně jsme uvažovali o ukončení činnosti. Nechceme to vzdát a zahodit 10 let práce. S podporou Asociace dětské rekreace a České rady dětí a mládeže jsme iniciovali jednání s MŠMT, které se snažíme přesvědčit o nutnosti státních kompenzací i pro organizace našeho typu. O žádné státní dotace jsme nikdy nežádali, nyní to však bez podpory státu není možné zvládnout. Bohužel je zatím postoj MŠMT odmítavý, věříme však, že se nám podaří najít společnou řeč.

Tábory: připravujete se již na léto?
Letní tábory připravujeme jak příměstské po celé ČR, tak pobytové na táborové základně u Českého Dubu (mezi Mladou Boleslaví a Libercem). Celkem máme program nachystaný asi pro 3 tisíce dětí.

Všimla jsem si, že chystáte i příměstské tábory, a dokonce i tábory pro rodiče s dětmi…
Příměstské tábory jsou tradiční, pořádáme je již mnoho let a děti se na ně vrací, což nás velmi těší. Loni poprvé jsme pořádali tábory pobytové a také tábor pro rodiče s dětmi.

Je o tábory s rodiči zájem?
Ano, až jsme z toho sami překvapeni.

V čem je výhoda, pokud rodič jede na tábor s dítětem?
Pro mnoho dětí je to první zkušenost s táborovým životem, spaní ve stanu, večery u táboráku, jedení z ešusu. A s rodičem poblíž je to skvělá příležitost, jak se takzvaně otrkat. Rodiče si naopak mohou užít volna nebo se připojit ke svým dětem, když chtějí. Sdílení zkušeností, radostí i rodičovských trablů je pak také cenným přínosem. Přece jen, kdo z nás rodičů se ve výchově nedostal do situace, kdy si nevěděl rady? Už jen poznání, že v tom nejsme sami, někdy stačí…

Vnímáte nějaký rozdíl, pokud je rodič na táboře se svým dítětem nebo pokud je dítě samo?
Skupina dětí s rodiči má úplně jinou atmosféru než klasický dětský tábor. Je to spíše dovolená v krásné přírodě s programem, ke kterému se účastníci připojují podle zájmu. Pro děti velmi plaché nebo děti se speciálními potřebami je to často jediná možnost, jak táborovou atmosféru zažít.

Zařazujete v rámci her i nějaké prvky ekologické výchovy, případně jaké?
Vlastně celá naše činnost je v širším smyslu slova ekologickou výchovou. Naše pokusy jsou zaměřeny např. na vlastnosti vody, vzduchu, získávání energie, složení potravin… Vždy se snažíme do diskuze k tématu přivést i otázky dopadu na životní prostředí. Je zajímavé a radostné pozorovat, jak se povědomí dětí stále zlepšuje.

V Pardubickém kraji probíhají také příměstské tábory, mohla byste nám shrnout pro děti z tohoto kraje, v jakém místě a termínech tábory probíhají?
V Pardubickém kraji pořádáme příměstské tábory, v letošním roce jich zde máme vypsaných celkem 15 napříč celým regionem od Poličky, Litomyšle, Chrudimi po Českou Třebovou, Žamberk a mnoho dalších měst. Termíny konání jsou v průběhu celých letních prázdnin. Ve městech, kde jsme již opakovaně, míváme více termínů. Každý rok se snažíme zážitek z našich táborů přiblížit dalším dětem a pořádáme tábory v dalších a dalších městech. Zcela konkrétní termíny a místa konání naleznete na našich webových stránkách www.veselaveda.cz, kde je také on-line přihláška.

Mám na Vás ještě poslední otázku, provozujete své kroužky i v rámci nějakých ekocenter v Pardubickém kraji?
Kroužky nabízíme v rámci ZŠ, ovšem pro tábory si pronajímáme i jiné prostory a například v České Třebové jsme již 3 rokem v prostorách Ekocentra Podorlicko.

Děkuji za rozhovor.
Více informací zde.