Většina studií, které zkoumají vliv klimatických změn na suchozemské savce, ukazuje jen dílčí obrazy těchto vlivů. Téměř 25 % druhům savců hrozí vyhynutí, toto riziko je ještě zhoršováno změnami klimatu. Různé environmentální změny mají různé vlivy na život zvířat, ať už se jedná o jejich reprodukci, přežití nebo další aspekty jejich života. My přitom nevíme, jak bude většina savců reagovat na změnu klimatu.

Například vyšší teploty by mohly snížit počet mláďat savců, ale pokud mají mláďata větší šanci na přežití díky menší konkurenci, konečná velikost populace nemusí být nutně ovlivněna.

Nelze ale pominout fakt, že vyšší teploty snižují reprodukci i přežití, mají vliv na populaci savců. Například o levhartech sněžných máme jen málo údajů a to přesto, že se jedná o ojedinělý druh. 

Máme málo údajů o vlivech změn klimatu především v nejzranitelnějších oblastech, v regionech, které jsou nejvíce ohrožené. Týká se to vysokohorských savců, kdy lze očekávat, že změna klimatu bude ve vyšších nadmořských výškách významná.
Ještě větší mezery máme v údajích o skupinách zvířat, která jsou ve výzkumech opomíjena, jako jsou hmyz a obojživelníci. 

Shromažďování údajů o vlivech změn klimatu vyžaduje dlouhodobé investice, které ale nepřinášejí okamžitý výnos, jsou také logisticky náročné. Je proto důležité podporovat výzkum v oblastech, které jsou ohrožené změnou klimatu, především v zemích s nedostatečně financovanou infrastrukturou pro dlouhodobý ekologický výzkum.

Zdroj: British Ecological Society
Volně přeloženo: ekoosveta.cz (Alice Kolářová)