Do vytížených lokalit měst a obcí může patřit revoluční nádoba pro sběr komunálního odpadu – BigBelly. Radnicím výrazně snižuje náklady na svoz komunálního odpadu a představuje jeden z prvků chytrých měst. Jak Bigbelly funguje a jaké s ním mají zkušenosti v ČR jsme se zeptali Terezy Dubsky, jednatelky firmy Verb.

Třídění odpadu je dnes téma, které zajímá každou obec. Bigbelly je jedna z možností, kterou mohou obce využít. Můžete shrnout stručně co znamená Bigbelly?

Firma VERB Group s.r.o. je výhradním dovozcem odpadkových košů s lisem na solární pohon zn. Bigbelly. Americká společnost Bigbelly vyvinula před 16 lety uliční odpadkový koš se zabudovaným lisem, který napojila na online dispečink. Díky kombinaci lisování a online sledování zaplnění koše, dokážou obce a města snížit objem uličního komunálního odpadu a své náklady na provoz sítě odpadkových košů. Například v Praze se svoz odpadkových košů snížil během 6 měsíců provozu z původních 64 400 svozů na pouhých 3 228, čímž došlo k úspoře nákladů na svoz v celkové výši celkem 834 653,- Kč (6 měsíců, jedna ulice). 

Jak chytré koše Bigbelly fungují? 

Koše mají uvnitř zabudovaný lis poháněný prostřednictvím solární energie. Vhozený odpad je stlačen, čímž se zmenší jeho objem a do koše se tak vejde více odpadu. Koše jsou napojeny na dispečink, čímž poskytují v reálném čase informace o míře zaplnění a obsluha ví, kdy je koš plný a připravený k výsypu. Každý koš generuje vlastní informace, což umožňuje efektivní plánování každého svozu (zaplňování koše se v jednotlivých dnech, ale i v průběhu jednoho dne, může lišit). Občané zase uvítají, že jsou koše zcela uzavřené, odpadky nezapáchají a z košů nevypadávají. Dalším přínosem jsou čisté ulice, méně častý svoz odpadu, a především třídění uličního odpadu na prvním stupni shromažďování – do košů lze sbírat oddělené komodity – plast, papír, sklo i směsný odpad.  

Koše Bigbelly jsou dnes již běžným městským mobiliářem jak ve světě, tak i v České republice. Výsledky všech provozů dokazují, že i sběr a svoz uličního odpadu může být efektivnější. Přesné a včasné informace o zaplnění koše šetří životní prostředí, čas a přináší i finanční úsporu městům a obcím. 

Jak probíhá instalace, provoz online dispečinku a svoz odpadu z košů?

Instalace nádob je velmi jednoduchá. Nádoba je pevně ukotvena k povrchu komunikace, ale nezasahuje pod úroveň terénu.  Zjednodušeně řečeno, koš se přišroubuje, zapne se a je plně funkční. Koše Bigbelly není nutné napojovat do elektrických a jiných inženýrských sítí, jsou plně soběstačné díky solárnímu panelu. Koše jsou vhodné do centra měst a parků, na frekventované dopravní uzle, nádraží, dálničních odpočívadla, cyklostezky, do výrobních areálů či například do administrativních a obchodních center.

Online dispečink ke sledování zaplnění košů je cloudovým řešením, není tedy nutné pořizovat si nový počítačový program nebo software. K online dispečinku se lze připojit z jakéhokoli počítače, tabletu či chytrého telefonu, stačí pouze internetové připojení.

Svoz odpadu je velmi podobný jako u běžných košů. Obsluze přibude pouze univerzální klíč, kterým si koše odemknou. Uvnitř koše je běžná plastová vložka, která se vysype jako jiné uliční odpadkové koše.  

Kde v ČR chytré popelnice využívají?

Koše Bigbelly můžete najít po celém světě již přes 15 let. Celosvětově se jich prodalo více jak 50 000 kusů, fungují v Evropě, Austrálii, Americe, Asii. V ČR na ně můžete narazit jak v areálech a parcích, jako například Pražská zoologická zahrada, tak v městských částech a městech jako jsou Praha 5, Praha 17, Radotín, Prachatice, Žatec, Karlovy Vary, Brno, anebo třeba v obchodních centrech – OC Chodov či Metropole Zličín. Koše lze využívat v exteriéru i interiéru. 

Jak to vypadá s využitím chytrých popelnic v Pardubickém kraji?

S městem Pardubice proběhlo v minulosti několik jednání a těšíme se, že se podaří v budoucnu zařadit město Pardubice a Pardubický kraj k našim spokojeným zákazníkům. 

Z jakých zdrojů obvykle města a obce chytré popelnice financují?

Města financují koše z vlastních zdrojů, sponzorských darů či různých dotačních titulů. V případě odděleného sběru lze využívat dotací od Státního fondu životního prostředí. Každý region nabízí dotační tituly na rozvoj chytré městské infrastruktury a optimalizaci odpadového hospodářství. Zajišťujeme i konzultace v oblasti vhodných dotačních titulů. 

V rámci našich služeb zajišťujeme buď nákup či pronájem chytré popelnice. Obě varianty mají své výhody. Koš lze využít i jako nosič reklamního sdělení, čímž si koš na sebe i dokáže vydělat. 

Co byste k projektu Bigbelly doplnila?

Koše Bigbelly jsou (r)evolučním produktem na trhu odpadového hospodářství. Jsou logickým řešením požadavků moderního města a městského mobiliáře. Za 15 let nás život na ulici vycvičil a víme, že bezpečnost, kvalita a spolehlivost jsou hlavními atributy chytrého odpadkového koše. Materiály, ze kterého jsou koše vyrobeny, jsou odolné vůči nástrahám ulice a povětrnostním podmínkám. Díky vysoké kvalitě provedení a využití moderních technologií jsou koše minimálně poruchové.