14. – 20. června 2021 bude po celé České republice probíhat již druhý ročník akce Týden pro klima. V roce 2019 přilákala tato iniciativa tisíce lidí a přidalo se k ní více než 50 měst. Spolky, komunity, skupiny lidí a organizace uskutečnily více než 150 akcí. Co to vlastně je Týden pro klima, kdo akci pořádá, případně, jak se můžete zapojit a mnohem více se můžete dozvědět v našem rozhovoru s Jitkou Češkovou z Pardubického ekologického fóra.

V červnu proběhne akce Týden pro klima. Mohla byste nám o akci říci více informací? Kdo akci zaštiťuje v rámci Pardubického kraje?

Týden pro klima se odehrává pod záštitou organizací Klimatická koalice a Zelený kruh, což jsou hlavní koordinátoři na celorepublikové úrovni. 

V Pardubicích probíhá určitá forma koordinace v rámci Pardubického ekologického fóra (neformální platforma pro komunikaci, sdílení informací a zkušeností různých občanských ekologických aktivit spolků i jednotlivců v Pardubicích či blízkém okolí). Řada akcí je pořádána přímo pod hlavičkou ekofóra, jiné si organizují další spolky či organizace působící na území Pardubic. Moje úloha a snaha je naplánovat vše tak, aby se události nepřekrývaly a byly rovnoměrně rozloženy v průběhu celého týdne.

Kolikátý ročník této akce v Pardubickém kraji pořádáte?

Letos proběhne 2. ročník Týdne pro klima. První byl v roce 2019. Více k samotnému programu v Pardubicích i jiných městech najdete na Facebooku Týdne pro klima.

Co od akce Týden pro klima očekáváte?

Nedostatek pozornosti, která je stavu klimatu věnována ze strany české vlády i většinové společnosti, je alarmující. Důsledky krize se přitom dotýkají každého z nás.

Týden pro klima je příležitostí mobilizovat občanskou společnost, která může apelovat na politickou reprezentaci, aby začala brát situaci vážně.

Jak se mohu přidat k akci Týden pro klima?

Do iniciativy Týden pro klima se může zapojit kdokoliv, kdo chce uspořádat akci pro ostatní – ať už jde o organizaci, školu, kolektiv, skupinu kamarádů a kamarádek nebo aktivního jednotlivce. Fantazii se meze nekladou, může jít například o happeningy, besedy, přednášky, promítání, výstavy, kulturní a sportovní akce apod. Důležité je propojení akce s tématem změny klimatu. Více informací pro organizátory lze najít na webu www.tydenproklima.cz v sekci „Zorganizuj akci“.

Pokud jsem pouze jedinec, kterého klima zajímá, jak se mohu zapojit?

Pokud si někdo netroufá zorganizovat vlastní akci, může se zapojit účastí na některé již naplánované události. Další možností je propagace akce – sdílení na sociálních sítích, šíření povědomí o změnách klimatu mezi rodinné příslušníky, přátele a známé.