Na horské louce Dobšena u Valašských Klobouk na Zlínsku se objevil ohrožený druh vážky páskovce dvojzubého. Stalo se tak shodou okolností na setkání dárců kampaně Místo pro přírodu, díky nimž tuto cennou lokalitu v roce 2013 vykoupil Český svaz ochránců přírody, sdělil Jan Moravec z Českého svazu ochránců přírody.

Páskovec dvojzubý je nápadný svým černožlutým zbarvením i velikostí. Patří mezi naše největší vážky, dorůstá délky až 8,5 centimetru, rozpětí křídel může mít až deset centimetrů. „Potkat ho lze především v Karpatech, ojediněle na severu Čech, na většině území republiky se nevyskytuje. Svým životem je vázán především na lesní prameniště. Samice kladou vajíčka do drobných vodotečí, larvy žijí zahrabané v substrátu na jejich dně, kde loví kořist,“ uvedl Moravec.

Před vylíhnutím dospělé vážky vylezou larvy z vody na rostliny na břehu. Dospělec vylétne a na rostlině zůstane přichycená prázdná schránka larvy, takzvaná svlečka. „Takovouto svlečku našla jedna z dárkyní kampaně Místo pro přírodu během pravidelného setkání dárců, které se konalo tuto sobotu tentokrát na Dobšeně v nejsevernější části Bílých Karpat. Odborníky byla určena jako svlečka právě páskovce dvojzubého, druhu zařazeného do takzvaného červeného seznamu ohrožených živočichů. Ohrožení představují nevhodné zásahy do vodního režimu; odvodňování pramenišť a regulace drobných vodních toků. Dle dostupných informací jde o první nález této velmi zajímavé vážky z Dobšeny,“ uvedl Moravec.
O Dobšenu pečuje místní organizace Českého svazu ochránců přírody Kosenka. „Každoročně zde začátkem léta pořádá tradiční kosení. I díky tomu dnes patří k druhově nejbohatším loukám severní části Bílých Karpat. Proslulá je především mezi botaniky, je odtud známo na 360 druhů rostlin, mimo jiné osm druhů orchidejí. Jak vidno, na své si zde však přijdou i zoologové,“ uvedl Moravec, který je koordinátorem kampaně Místo pro přírodu. Jejím cílem je výkup ohrožených přírodně cenných pozemků či pozemků, na něž se snaží přírodu navracet. Za 18 let se díky finančním darům stovek dárců podařilo zachránit více než 160 hektarů pozemků.

Rok 2021 vyhlásil Český svaz ochránců přírody jako Rok vážek. Cílem je upozornit veřejnost na tyto živočichy a také na prostředí, ve kterém žijí, a na způsoby jejich ochrany.

Zdroj: ČTK