Oceňovaná umělkyně Kateřina Šedá se v novém projektu zaměřila na seniory a jejich vzpomínky na stará bydliště. V zahradě domova seniorů v Hainfeldu v Dolních Rakousech instalovala skupinu velkých krmítek a ptačích budek zhotovených co nejpřesněji podle vzpomínek seniorů na venkovské i městské domy. Přípravy trvaly dva roky, nyní se podařilo projekt nazvaný Herzlich Willkommen dokončit, uvedla Šedá.

Návrh brněnské umělkyně uspěl v soutěži vyhlášené v roce 2018 v Rakousku organizací Umění ve veřejném prostoru. Zadáním soutěže bylo umělecké dílo pro zahradní komplex ošetřovatelského a pečovatelského střediska. Dílo mělo nejen aktivizovat seniory a jejich rodiny, ale současně jim pomoci, aby se s novým místem pobytu více identifikovali. Původní domovy totiž museli z různých důvodů opustit.

Aktivizovat seniory je vždy dost obtížná věc, míní Šedá, která se dlouhodobě věnuje projektům na rozhraní různých uměleckých forem, ve kterých často pracuje s jednotlivci i velkými skupinami lidí, jejich vztahy a stereotypy. „Vymyslela jsem tedy koncept, kdy jsem s každým vybraným seniorem během společných rozhovorů vzpomínala na dům, ve kterém celý život bydlel. Pomocí jejich kreseb, fotek a vzpomínek jsem pak domy rekonstruovala ve svých návrzích a vytvořila z nich krmítka a budky pro ptáky,“ popsala Šedá. Z krmítek a budek vznikla na zahradě vlastně nová obec, kterou mohou senioři procházet nebo projíždět na vozíku. Do některých krmítek dosáhnou i z vozíčku, jiná jsou vyvýšená. Šedá spolupracovala s architekty z ateliéru CCEA MOBA a truhlářem Miroslavem Pavelou. Domky pak několik měsíců v ateliéru malovala a dokončovala.

Kdo zná prostředí domova seniorů, tak dobře ví, jak strašně náročné je vytvořit projekt, se kterým se tito lidé ztotožní, vytahuje je ven z jejich pokojů, nadšeně ho obchází ze všech stran, usmívají se a mluví o něm. Jak těžké je vytvořit projekt, který zaujme i jejich rodiny, děti, vnoučata, a nakonec i celé vedení domova seniorů. Je to po tom pekelném roce epidemie obrovská satisfakce,“ popsala Šedá.
Říká se, že pro ty nejstarší je nejhorším ročním obdobím zima, ale právě toto období má instalace oživit a proměnit pohybem vracejících se ptáků, uvedla Šedá už dříve v popisu svého projektu. Díky budkám a krmítkům by se mohly na návštěvy prarodičů více těšit i děti.

Zdroj: ČTK