Budoucí kompostárnu v Chrudimi by mohla provozovat i soukromá společnost. Město ji chtělo vybudovat společně se separačním dvorem v průmyslové zóně Západ, proti plánu se ale před časem peticí postavila část obyvatel blízké místní části Markovice i někteří podnikatelé sídlící v průmyslové zóně. Variantu záměru s kompostárnou i bez ní zhodnotí posudek vlivu na životní prostředí EIA. Dosavadní sběrný dvůr už kapacitně nevyhovuje.

Budoucí kompostárnu v Chrudimi by mohla provozovat i soukromá společnost. Město ji chtělo vybudovat společně se separačním dvorem v průmyslové zóně Západ, proti plánu se ale před časem peticí postavila část obyvatel blízké místní části Markovice i někteří podnikatelé sídlící v průmyslové zóně. Variantu záměru s kompostárnou i bez ní zhodnotí posudek vlivu na životní prostředí EIA. Dosavadní sběrný dvůr už kapacitně nevyhovuje.

„Máme dokonce nabídku od soukromé společnost na zapůjčení kompostovací linky jako demoverzi, kterou by v Chrudimi chtěli provozovat. Nebudu říkat kde, ale je to dostatečně odlehlé místo, a pokud by se toto naplnilo, je zbytečné budovat jakoukoliv kompostárnu,“ řekl starosta František PIlný (ANO).

Radnice v minulosti zjišťovala, zda by separační dvůr s kompostárnou mohl být v prostoru současné slévárny v areálu bývalého podniku Transporta, která je na prodej. Dosud však nejsou dořešené vlastnické vztahy. Kompostárna pro Chrudim by teoreticky mohla být i v Prosetíně, zvažované umístění v Bylanech v blízkosti Chrudimi nevyhovovalo pro nedostatek místa.

Podle studie by v průmyslové zóně měla vzniknout překládací stanice, třídicí linka na plasty a papír, lisovna odpadů a halová kompostárna na biologický materiál. Součástí by měl být i sběrný dvůr s re-use centrem a provozní budova včetně zázemí společnosti Technické služby Chrudim 2000 s odstavnou plochou na techniku. Okolo celého areálu je navržen zelený pás stromů, které přispějí k částečnému oddělení separačního dvora od okolí, především od Markovic. Separační linka na komunální odpad byla z projektu vyškrtnuta již dříve. Signatáři petice se obávají zvýšeného hluku, zápachu z kompostárny, prašnosti a dopravy v lokalitě, poukazují také na možné snížení hodnoty jejich nemovitostí.

Zdroj: ČTK