Český Krkonošský národní park (KRNAP) a polský Karkonoski Park Narodowy (KPN) mají společnou strategii péče o oba národní parky. Společný postup upravuje dokument Strategie péče o národní parky Krkonoš, který podepsali ředitelé parků Robin Böhnisch a Andrzej Raj. Má přispět k účinnějších ochraně krkonošské přírody, informoval o tom Radek Drahný ze Správy KRNAP.

Dokument analyzuje rozdíly a shody ve stavu a péči o území obou národních parků, ochranná pásma a jejich předměty ochrany. „Dostáváme do ruky dlouhodobou vizi ochrany horské přírody a údržby horské krajiny, která bude nejenom jedním ze základů dalších dílčích dokumentů, ale především podkladem pro praktickou realizaci opatření v péči o Krkonoše,“ uvedl Böhnisch.

Andrzej Raj připomněl, že Krkonoše jsou přeshraniční přírodní oblastí s různými formami ochrany už od počátku 20. století. Polský národní park vznikl v roce 1959 a Krkonošský národní park v roce 1963. „Abychom systematizovali dlouhodobou spolupráci mezi správami obou národních parků a dali jí nový vizionářský rozměr, vypracovali jsme novou strategii péče o přírodu národních parků v Krkonoších,“ uvedl.

Spolupráce mezi oběma národními parky se začala prohlubovat v 90. letech, nyní parky spolupracují na společných projektech například ve vědeckém výzkumu, ekologické výchově, v získávání peněz na opravy cest, v propagaci. Od roku 2013 parky používají společné logo.

Zdroj: ČTK