Našich soutěží se téměř pravidelně účastní paní Renata Macháčková se svojí dcerou. Zajímalo nás, jaká je její motivace, kde soutěže vyhledává a jaký vztah má její dcera k přírodě. Zde najdete velmi inspirativní rozhovor a pevně věříme, že takových rodin, které vedou děti k přírodě je v našem Kraji více.

Zúčastňujete se svou dcerou různých ekologických soutěží. Zajímá nás, jak je vyhledáváte?

Na Facebooku a sleduji webové stránky www.ekoosveta.cz

Jaké jsou hlavní důvody účasti na těchto soutěží?

Soutěže na stránkách ekoosvěta.cz mi přijdou smysluplné, motivační, zajímavé, a hlavně se s dcerou něco dozvíme o přírodě. Dceru to baví a sama se o to zajímá. Nejvíce nás zaujala křížovka se zvuky zvířat. Nyní mám v mobilu dokonce i aplikaci na zvuky zvířat. Dcera si je pouští a hádá, které zvíře, který zvuk vydává. Nejsou to pro mě jen soutěže, ale možná i motivace, jak v dceři pěstovat zájem a lásku k přírodě.

Kolik je Vaši dceři let a jaký má vztah k přírodě, případně k ekologii?

Dcera má 6 let a myslím, že vztah k přírodě má hezký, že si jí váží a respektuje ji. Když jdeme na procházku, tak se ptá, jestli si vezmeme pytel na odpadky. Při poslední soutěži na stránkách www.ekoosveta.cz byla soutěž abeceda přírody – dcera sama si brala telefon a fotila rostliny a zvířata, co jsme kde potkaly. Seděla nad pásovkou hajní a pozorovala, jak přelézá větvičku. Je pro mě úžasné sledovat zájem dítěte o přírodu a mám radost z toho, že si jí váží. Včera si utrhla první třešeň z mladého stromku, co máme na zahradě a děkovala třešni za tu malou třešinku. Já na ni hleděla s údivem a možná i obdivem nad jejím uvědoměním.

Myslíte si, že výuka ve školách dostatečně vede děti k ochraně přírody?

To nedokážu posoudit. Dcera nastupuje do školy letos v září. V MŠ kterou navštěvuje se paní učitelky snaží děti seznamovat s přírodou – chodí na procházky, mají pracovní sešity od Nomiku, ve kterých se okrajově dotýkají základních témat – ptáci, vesnice vs. město, rostliny…

Teď nedávno byli na přednášce o myslivosti a na výletě v Častolovicích, kde navštívili minizoo. V minulosti byli na výletě v Králíkách v Království sov a papoušků.

Kolika ekologických soutěží jste se s dcerou už zúčastnily?

Jak jsem již psala, tak se zúčastňujeme soutěží z webových stránek www.ekoosveta.cz a jestli jsme se zúčastnily třeba 5 soutěží? Po pravdě přesné číslo nevím. Začalo to možná soutěží ke Dni Země, Den Slunce, poznávání zvuků zvířat a teď poslední byla rozmanitost přírody.

Můžete ze své zkušenosti doporučit některé organizace, nebo spolky, které mají zajímavé programy pro děti související s výchovou a vzděláváním v rámci ochrany přírody?

Jednoznačně doporučuji web Ekoosvěty – Stručně řečeno: přehledné, smysluplné, obohacující. Zajímavé jsou také Facebookové stránky Inspirace z hájovny. Obecně máme rádi knihy od Petra Wohllebena o přírodě.