Rekordní množství cenných míst, které potřebují péči, letos na jaře vykoupil Český svaz ochránců přírody (ČSOP). V rámci kampaně Místo pro přírodu získal 26 pozemků, či jejich částí, o celkové výměře téměř 10 hektarů. Je to největší nákup za tak krátkou dobu od založení veřejné sbírky v roce 2003. Pozemky svaz koupil od 12 vlastníků na šesti lokalitách. Za ČSOP o tom informoval Jan Moravec. Cenu neuvedl.

„Velký dík patří dárcům veřejné sbírky Místo pro přírodu, bez jejichž finančních darů by výkupy nebyly možné, ale i lidem z místních pozemkových spolků, na nichž převážně leží tíha vyjednávání výkupů s vlastníky a pak i následná péče o vykoupené pozemky,“ uvedli zástupci spolku.

ČSOP má nově například pozemek v lokalitě Horky na Kounicku. Podle svazu místo nemá žádnou zvláštní ochranu, přestože se tam vyskytuje řada zajímavých rostlin a hmyzu. Na jaře zde například rozkvétají ledence, na podzim kriticky ohrožené hořečky. Z motýlů zde poletují zlatohlávci či výrazný přástevník starčkový.

Svaz také nakoupil dva pozemky v údolí Dobré hory nedaleko jihomoravského Kněždubu. Ochránci chtějí v oblasti, obnovit louky a sady. Poblíž nedávno vykoupili i louku na svazích kopce Traviska – území navazující na národní přírodní rezervaci Čertoryje, známý komplex bělokarpatských květnatých luk. „Díky patnáctileté péči pozemkového spolku má tato lokalita, ve 2. polovině 20. století v důsledku nehospodaření zarostlá náletovými dřevinami, obdobný charakter jako přilehlá rezervace. Doposud zde probíhala péče na základě smluv s vlastníky pozemků, aktuálně byl první pozemek o výměře 0,2 ha vykoupen,“ popsali zástupci ochranářů. Přibyl také spoluvlastnický podíl šesti hektarů lužního lesa V Lyngu na hranicích s Polskem. Podle ČSOP jde o „úžasnou divočinu“, přírodní klenot plný starých stromů, ptáků, zajímavého hmyzu i hájových květin. Šest hektarů v této lokalitě svaz získal už dříve.

Dále ochranáři koupili část botanicky významné Velké louky ve Zbytce na Královehradecku. Soubor míst pro přírodu rozšířil také kus mokřadní louky Bělá na Prostějovsku. Podle svazu je Bělá jednou z vlajkových lodí projektu. Roste tam mnoho vzácných rostlin, jako prstenec májový, ostřice Davallova či dva druhy prvosenek, žijí modrásci bahenní a jiné zajímavé druhy. Nyní se povedlo dokoupit další dva spoluvlastnické podíly a ČSOP je už nadpolovičním vlastníkem pozemku.
Místo pro přírodu je kampaň ČSOP, jejímž cílem je výkup ohrožených přírodně cenných pozemků či míst, na které se svaz snaží přírodu navracet. Za 18 let se díky finančním darům stovek dárců podařilo zachránit zhruba 170 hektarů na 44 lokalitách.

Český svaz ochránců přírody také zastřešuje pozemkové spolky, neziskové organizace pečující o přírodu a kulturní dědictví na základě vlastnického či užívacího práva nebo v úzké spolupráci s vlastníky. Hnutí pozemkových spolků v Česku čítá přes 60 organizací.

Zdroj: ČTK