V Hranicích na Přerovsku je nové Ekocentrum, v moderním sběrném dvoře se bude třídit odpad většiny kategorií. Ekocentrum je na místě původního sběrového dvora, stavba stála přes 30 milionů korun, řekl ředitel firmy Ekoltes Jakub Horák. Ekocentrum bude postupně dovybaveno kontejnery, otevřít veřejnosti by se mělo v srpnu, doplnil mluvčí radnice Petr Bakovský.

Dosavadní areál fungoval více než deset let, nevyhovoval kapacitou ani vybavením. „Původní sběrný dvůr bylo těžké provizorium, které zde bylo mnoho let. Šlo o panelovo-štěrkovou plochu, na které byly volně kontejnery, bylo zde extrémně málo prostoru. Dnes máme dvojnásobnou kapacitu, dvůr se rozprostírá na sedmkrát větší ploše a komfortem pro lidi je zcela jinde,“ řekl Horák.

„V tomto prostředí budou moci občané separovat odpady většiny kategorií. Velkou výhodou je kruhové uspořádání, větší přehlednost, a zvláště pak vyšší pozice, ze které se budou odpady vhazovat do jednotlivých kontejnerů,“ doplnil ředitel firmy Ekoltes. Dodal, že odevzdávat zde lidé budou moci běžné kategorie odpadu jako plasty, papír, dřevo, elektroniku, ale i nebezpečné odpady.

Moderní sběrný dvůr bude podle zástupců města primárně určen občanům Hranic. „Občané s trvalým pobytem v Hranicích a místních částech Drahotuše, Rybáře, Slavíč, Velká, Lhotka, Valšovice, Uhřínov a Středoles mohou vybrané odpady odevzdávat bezplatně. Ostatním fyzickým a právnickým osobám jsou odevzdané odpady zpoplatněny,“ řekl mluvčí radnice Petr Bakovský.

Zajímavostí dvora je moderní plně automatický skleník, který pomůže údržbě městské zeleně efektivněji udržovat květnatou výzdobu města Hranice. Na dvoře je umístěno 14 kontejnerových stání, čtyři otevřená stání na sypké materiály, čtyři krytá stání pro nebezpečný odpad a dřevo a devět garáží, doplnil mluvčí radnice na stránkách města www.mesto-hranice.cz.

Zdroj: ČTK