Počty hrabošů v ČR v červnu znovu klesly. Podle údajů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) z květnových 117 aktivních východů z nor na hektar na 112. Protože se ale od června každoročně zvyšuje práh škodlivosti těchto hlodavců z 50 na 200 východů z nor na hektar, dosáhly jejich populace 0,6násobku prahu.

Data podle mluvčí ÚKZÚZ Ivany Krškové ukazují strmý pokles škodlivosti hraboše. Už v květnu klesly hraboší populace proti dubnu na třetinu. Aktivní východ je díra do nory se zřetelnými pobytovými stopami, například se zataženými kousky rostlin nebo s ohlazeným vstupem.

Větší počty se dají podle mluvčí pozorovat pouze ojediněle, zejména v travnatých plochách a porostech krmných plodin. „Červen byl v porovnání s průměrem posledních let poměrně chladný, ke konci měsíce se pak objevily i extrémní meteorologické jevy (prudké přeháňky, tornádo na jihu Moravy),“ doplnila. V porovnání s loňskem se hraboší populace podle mluvčí zatím drží na loňské úrovni a nevypadá to, že by se mělo opakovat jejich přemnožení jako v uplynulých dvou letech.
Ústav v dubnu znovu povolil ve výjimečných případech aplikaci jedu na povrch půdy. Schválení těchto postupů jsou stejně jako loni znovu individuální. „Vedle aplikace zvýšenou dávkou do nor je na omezené období a ve výjimečných případech možná i povrchová aplikace. Ta je na jednotlivých pozemcích podmíněná individuálním posouzením inspektory ÚKZÚZ, není povolena plošně,“ uvedl již dříve ústav.

Jed na hraboše se mohl pokládat na povrch půdy i loni ve druhé polovině roku. Zemědělci mu tehdy nahlásili 829 aplikací jedu, z toho v 558 případech šlo o vhazování jedu do nor, ve 156 případech o větší dávky nad dva kilogramy na hektar do nor a ve 115 případech pokládáním na povrch půdy. „V období podzimních mimořádných opatření nebyl prokázán žádný případ otravy necílových organismů rodenticidem. Opětovně se potvrdil předpoklad, že při dodržení všech stanovených podmínek je riziko otrav naprosto minimální, a to ani při výjimečném povolení aplikace rodenticidů rozhozem na povrch pozemků,“ uvedla již dříve mluvčí.

Boj proti přemnoženým hrabošům se v předloňském roce stal předmětem sporů. ÚKZÚZ předloni v létě povolil rozhoz jedu na povrch půdy na velké části území ČR, ministerstvo zemědělství však po kritice od ochránců přírody a ministerstva životního prostředí účinnost povolení pozastavilo.
Po plošné aplikaci jedu na Moravě se našlo téměř 80 uhynulých zajíců a několik bažantů, u kterých testy prokázaly zbytky jedu. ÚKZÚZ však uvádí, že za loňský rok uložil pouze pět pokut za nenahlášenou aplikaci jedu. Následně se jed mohl používat lokálně.

Zdroj: ČTK