Ministerstvo životního prostředí (MŽP) nabídne obcím dalších 450 milionů korun na nové zdroje pitné vody. Příjem žádostí bude spuštěn během září, uvedla mluvčí resortu Petra Roubíčková v dnešní tiskové zprávě. Zástupci resortu informovali také o dalších dotačních výzvách plánovaných v Rámci Národního programu Životní prostředí 2021–2023.

Na dvacítku výzev půjdou více než tři miliardy korun. Dotace, cílící především na menší obce, podpoří mimo jiné likvidaci odpadu či výsadbu stromů. „V tříletém plánu Národního programu Životní prostředí jsme na boj se suchem a klimatickou změnou vyčlenili dalších 759 milionů a z toho téměř dvě třetiny pošleme právě na posílení zdrojů pitné vody. V pořadí už třetí výzvu plánujeme spustit v průběhu září,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

V předchozí dotační výzvě, která skončila v červnu, bylo podle MŽP přijato 709 žádostí ve výši 1,1 miliardy korun. Brabec uvedl, že k dnešku z ní zamířilo do 556 obcí přes 800 milionů korun. „V reálu to znamená, že dalších 400 tisíc lidí získá přístup ke kvalitní pitné vodě,“ poznamenal ministr.
Například obec Žižkovo Pole na Havlíčkobrodsku získala peníze na nové studny – vrtanou a šachtovou. V Radostíně, nedaleko Žďáru nad Sázavou, napojili stávající průzkumný vrt na vodovodní řad obce, což má zajistit dostatek pitné vody i v suchých měsících. Dotaci na studny nebo vrty dostaly také obce Vepříkov nebo Vilémovice na Havlíčkobrodsku. „Obecně největší zájem byl o dotace na vybudování nových zdrojů vody, kde přispíváme částkou až tři miliony korun,“ podotkl Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

MŽP také uvedlo, že v Rámci Národního programu Životní prostředí 2021–2023 během následujících měsíců spustí například nové dotace na vybudování domovních čistíren odpadních vod. V přípravě jsou také výzvy, které pomohou s komunitní výsadbou stromů, likvidací nepovolených skládek či podpoří obce ležící na území národních parků. Valdman do konce roku počítá s vyhlášením 13 výzev. Během tří let by mělo být spuštěno celkem 22 výzev financovaných převážně z prostředků fondu. Některé dotace však posílí také peníze z Operačního programu Životní prostředí. Příští rok jsou podle MŽP v plánu například příspěvky na enviromentální vzdělávání či ozdravné pobyty. „Tento de facto dotační jízdní řád pro období 2021-2023 vznikl proto, aby žadatelé, zejména obce, měli šanci si projekty lépe naplánovat. Dopředu tak vědí, kdy, co budeme podporovat a kolik na to půjde peněz,“ podotkl Brabec. Mezi stanovené priority podle něj především patří, jak boj se suchem a zajištění dostatku kvalitní pitné vody, tak i zdravější život v obcích. „Při plánování jsme vycházeli nejen ze Státní politiky životního prostředí ČR, ale také z aktuálních potřeb obcí a měst. Objeví-li se nutnost zafinancovat i jiné aktivity, než jsou v rámci uvedeny, jsme připraveni ho aktualizovat,“ uzavřel Brabec.


Zdroj: ČTK