Členové Českého svazu ochránců přírody se snaží zachránit mizející orchideje na stolové hoře Vladař v Karlovarském kraji. Jde o jednu z posledních lokalit, kde se ještě vyskytuje zákonem chráněná orchidej vstavač kukačka. Dříve hojně rozšířených orchidejí je dnes na Vladaři už jen několik set, informoval o tom Martin Třešňák z Českého svazu ochránců přírody.

Zatímco v devadesátých letech minulého století zde byly vstavače kukačky ještě v tisících exemplářů, v roce 2020 jich zde ochránci přírody našli již jen posledních 300. O lokalitu na Vladaři proto pečují již několik let členové místní organizace Českého svazu ochránců přírody, kteří si založili pozemkový spolek Vladař. Kromě sledování výskytu orchidejí začali s vyřezáváním dřevin a kosením, náletové dřeviny postupně vyřezávají, vyřezanou hmotu pak štěpkují a odvážejí pryč. Z lokality se tak odstraní hmota, která by byla zdrojem živin pro vegetaci, jež orchideje utlačuje. Podobně i ostatní vegetaci ochránci kosí a odvážejí jinam. 

V letošním roce je naplánováno kosení a vyřezávání náletových dřevin na rozloze zhruba 1200 čtverečných metrů. Provedená péče pomůže vstavačům kukačkám, ale i řadě dalších ubývajících či vzácných druhů, jako jsou například další druhy orchidejí – vstavač bledý či vemeník dvoulistý.
Vstavač kukačka dříve patřil k nejhojnějším orchidejím v Česku, ale s postupujícími změnami ve využívání krajiny začal mizet. Úbytek byl tak razantní, že podle zákona o ochraně přírody a krajiny byla tato rostlina vyhlášena jako zvláště chráněný druh v kategorii silně ohrožený a Česká botanická společnost ji vyhlásila letos dokonce jako rostlinu roku. V České republice se nyní nachází na posledních několika lokalitách na Moravě, v Pošumaví a v západních Čechách.

Zdroj: ČTK