Zlínský kraj rozdělí mezi vlastníky luk v chráněných oblastech přes 729.000 korun. Majitelé nebo nájemci peníze využijí k údržbě 31 pozemků. Poskytnutí příspěvku schválili krajští radní, sdělila mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.

Finance jsou určené na posečení louky včetně odstranění sena, dále na instalaci pachových repelentů proti poškození území a okusu zvěře,“ uvedla náměstkyně hejtmana Hana Ančincová (Piráti), která zodpovídá za oblasti životního prostředí, zemědělství a venkova.

Kraje mají ze zákona povinnost zajistit péči o zvláště chráněná území. Mohou uzavírat písemné dohody s vlastníky či nájemci pozemků provádějícími údržbu a poskytnout jim finanční příspěvek. Výše finančního příspěvku je ovlivněna pracností údržby, tedy velikostí udržované plochy, použitou technologií při likvidaci trávy nebo sena, množstvím a velikostí likvidovaných dřevin, členitostí terénu a podobně.

Zdroj: ČTK