Radnice sedmnáctitisícového Jičína nechala nákladem 1,2 milionu korun vybudovat v Lindnerově ulici v historickém centru města čtyři podzemní kontejnery na separovaný odpad. Zprovozní je během srpna. Podle mluvčího radnice Jana Jireše bylo bývalé kontejnerové místo v Lindnerově ulici často přeplněné. Nové nádoby umístěné v podzemí mají větší kapacitu.

Při stavebních pracích se dbalo na to, že probíhají v Městské památkové rezervaci Jičín. Na vrchním krytu kontejnerů je zádlažba ze žulových kostek. Nové podzemní kontejnery se tak liší od těch, které byly instalovány loni, u nichž je povrch z gumového recyklátu,“ uvedl Jireš.

Umístění podzemních kontejnerů je součástí projektu Rozšíření separace odpadů ve městě Jičín. Na pořízení podzemních kontejnerů město získalo dotaci. Loni město nechalo podzemní kontejnery instalovat na rohu Tyršovy a Husovy ulice a na nábřeží Irmy Geisslové.

Při výkopech pro podzemní kontejnery v ulici Lindnerova archeologové narazili například na suterén zahloubené stavby překryté požárovou vrstvou z konce 16. století. „Tu porušila o něco mladší část podzemního podlaží dalšího domu a v rohu sondy jsme odkryli rub valené klenby sklepa z pískovcových kvádrů. V současné době probíhá zpracování dat z výzkumu,“ uvedl archeolog z Regionálního muzea a galerie v Jičíně Jiří Unger.

S tříděním plastů a papíru do zvláštních popelnic začala radnice ve třech městských čtvrtích v létě roku 2019 a systém se podle zástupců města osvědčil. Třídění odpadu je podle radnice jedinou cestou k tomu, jak se vyhnout rostoucím poplatkům za ukládání netříděného komunálního odpadu na skládky.

Svoz a likvidaci odpadů v Jičíně zajišťuje městská příspěvková organizace Technické služby. Město disponuje vlastní skládkou v Popovicích, má sběrný dvůr i kompostárnu. Základní roční poplatek za svoz popelnic v Jičíně letos činí 552 korun za dospělou osobu a je stejný jako loni.

Zdroj: ČTK