Na další sázení listnatých stromů v městech a obcích nabídne ministerstvo životního prostředí (MŽP) 350 milionů korun. Vedle individuální výsadby úřad nově podpoří i velké výsadbové projekty. Příjemci dotace však musí zajistit také vysazení dalších listnáčů, financované z jiných zdrojů. O oba typy dotací si zájemci mohou požádat od 2. srpna, uvedla za MŽP Dominika Pospíšilová v tiskové zprávě. Během posledních dvou let resort dotací podpořil výsadbu 70.000 stromů. Původně vyčleněných 200 milionů korun z Národního programu životní prostředí letos na jaře navýšil o dalších 100 milionů.

Současná dotace pochází ze stejného programu. „Každý, kdo má chuť a příležitost sázet, ať nezaváhá,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). „Míra naší podpory bude i tentokrát až stoprocentní a zájemcům jako vždy zafinancujeme nejen nákup materiálu a výsadbu, ale i následnou péči o nové stromy,“ dodal.

V srpnu letošního roku podle něj příjem žádostí začne a pokud se alokace nevyčerpá dřív, výzva skončí na konci roku 2023. „Malé výsadby mohou od nás získat podporu na projekt maximálně ve výši 250 tisíc korun, u velkých výsadeb to bude až pět milionů korun. U nich navíc chceme znásobit naši snahu a budeme od organizací požadovat navýšení sumy na výsadbu v poměru minimálně 1:1 vůči naší podpoře,“ uvedl Brabec.

Na individuální výsadby resort dá 200 milionů korun. Dobrovolníci budou moci listnáči osadit veřejně přístupná místa měst a obcí v zástavbě i v okolí. Příspěvek cílí i na zasazení listnáčů v uzavřených vnitroblocích a společných dvorech bytových domů.

„Ucházet se o příspěvek mohou místní organizace, úřady, firmy, školy, komunity, spolky, skupiny aktivních lidí i jednotlivci. Jediné zásadní kritérium, které musí žadatel splnit, je prokázat legitimní vztah k místu výsadby,“ uvedl k tomuto typu příspěvku ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. Fyzické osoby se prokážou trvalým bydlištěm, nájemní smlouvou nebo vlastnictvím pozemku v lokalitě. U právnických osob úřad žádá informace o sídle, působnosti či vlastnictví pozemku v místě výsadby.

Pro velké výsadby je vyčleněno 150 milionů korun. O dotace si mohou požádat neziskové organizace a Místní akční skupiny, které mají zkušenost se sázením stromů. Příspěvek lze rozdělit formou grantů dalším koncovým příjemcům. Příjemci grantů podle resortu mohou použít k doplnění financí například dary soukromých společností, příspěvky státních podniků i fyzických osob nebo zdroje ze zahraničí. Vedle veřejných prostranství lze výsadby zaplacené touto dotací provést i v komunitně využívaných vnitroblocích.

Příjemci obou typů dotací také musí registrovat provedenou výsadbu do mapy na webu iniciativy Sázíme budoucnost. Iniciativa si klade za cíl vysadit v Česku během pěti let deset milionů stromů. Zatím v ní bylo vysazeno 1,106.331 stromů.

Zdroj: ČTK