Přírodovědci objevili v malé příhraniční rezervaci Ostrůvek na Tachovsku 90 druhů lišejníků a dva vzácné brouky, řekla Zuzana Blažková ze Správy Chráněné krajinné oblasti Český les, kam nenápadné, těžko přístupné a neprozkoumané území u Lesné patří. Cílem bádání je až v posledních letech, jde o mapování vybraných druhů rostlin a živočichů organizované Agenturou ochrany přírody a krajiny.        

Ojedinělá lokalita se zachovala hlavně proto, že podmáčený terén znemožnil těžbu a odvoz dřeva. Les uvnitř rezervace je dnes ponechán přirozenému vývoji. Režim péče s přirozeným procesem obnovy lesa a dostatkem mrtvého dřeva by měl být nadále zárukou zachování přirozeného stavu území, a tím i vzácných druhů,“ uvedla Blažková.

Podle ní se o senzaci postaral Ondřej Peksa, lichenolog (specialisty na lišejníky) Západočeského muzea v Plzni, když odevzdal výsledky svého průzkumu. „V rezervaci objevil kryptovku Gyalecta ophiospora, druh dosud z ČR neuváděný,“ řekla Blažková. Dalšími vzácnými lišejníky v Ostrůvku jsou třeba papršlice bělohlavá, která obrůstá staré smrky a jedle, houboplodka krvavějící z přirozených horských lesů, která našla v rezervaci zalíbení v koruně buku.

Téměř čtvrtina nalezených druhů lišejníků patří na červený seznam (ohrožených druhů) do různých kategorií ohrožení,“ řekl Peksa. Dalších 19 druhů je evidováno v databázi DaLiBor. „Území rezervace Ostrůvek má skutečný pralesovitý charakter a je klíčovým útočištěm původních lišejníků Českého lesa,“ dodal.

Entomolog (zabývající se studiem hmyzu) Zdeněk Papoušek tam objevil malou, ale stabilní populaci ohroženého střevlíka Ullrichova poddruhu rhilensis, jehož areál rozšíření zahrnuje Balkán, Maďarsko a Rakousko, a chladnomilnou mandelinku Cryptocephallus pallifrons, která poslední dobou z neznámých důvodů mizí z celého evropského kontinentu. Příčinou bohatství místní flóry lišejníků a fauny bezobratlých je mrtvé tlející dřevo v různé fázi rozkladu. Na něm existenčně závisí brouci dřevomilové.

Z jejich zástupců tam Papoušek našel druhy Xylophilus corticalis a Hylis cariniceps, kriticky ohrožené druhy z červeného seznamu,“ uvedla Blažková.

Zdroj: ČTK

Autor: Správa CHKO Český les