Ústecký kraj se nebrání vyhlášení Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Krušné hory, hejtman Jan Schiller (ANO) chce ale nejprve jednat s obcemi, které by její případné vyhlášení zasáhlo. Na prověření rizik a přínosů CHKO pracuje odbor životního prostředí, řekl Schiller. Zástupci ministerstva životního prostředí a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR měli představit návrh CHKO zástupcům kraje, setkání bylo zrušeno kvůli pracovní vytíženosti ministra Richarda Brabce (ANO).                                              

Návrh je diskutovaný, víceméně se jen pan ministr zmínil o tom, že bychom měli jednat s obcemi, které jsou dotčené. Myslím si, že to není úplně zavrženíhodný nápad, ale musíme to skutečně prodiskutovat ze všech stran,“ uvedl Schiller, podle kterého by mohlo vyhlášení ochrany ohrozit transformaci kraje po těžbě. „CHKO má tak přísná pravidla, že by nám to v rozvoji mohlo zabánit, ale určitě je možnost diskutovat ta pravidla tak, aby vzniklo obojí, aby vznikla chráněná krajinná oblast, a aby ještě i tam mohl nastat rozvoj,“ doplnil hejtman.

Vytvoření chráněného území požaduje ekologická organizace Greenpeace kvůli kácení lesů v blízkosti Horního Jiřetína na Mostecku. Les podle ekologů vlastní společnost I. H. Farm, která je spojená s finančníkem Pavlem Tykačem. Krajský úřad s vyhlášením požadovaného území počítá, chce uzavřít s vlastníkem smlouvu. Pokud se smlouva neuzavře, budou podle úřadu zahájeny kroky k vyhlášení přírodní rezervace s totožným vymezením bezzásahové zóny.

Smlouva zatím sjednána nebyla, krajský úřad obdržel zhruba v polovině července protinávrh, věc by chtěl vyřešit začátkem srpna. „Součástí smlouvy bude samozřejmě přesné vymezení bezzásahového území a určení minimálního objemu mrtvého dřeva, který bude nutno ponechávat v porostech, včetně způsobu, jak ho dosáhnout. Limitován bude i objem a způsob těžeb mimo bezzásahové území,“ řekl mluvčí kraje Martin Volf.

S požadavkem na vyhlášení CHKO vystoupilo uskupení Spojenci pro kraj, které je součástí krajské koalice. Za vyhlášení CHKO vznikla také petice. Ke dnešnímu dni ji na stránkách chkokrusnehory.cz podepsalo 3628 lidí nejen z Ústeckého kraje.

Krušné hory jsou územím o rozloze 6000 kilometrů čtverečních podél hranice s Německem, na české straně hranice je zhruba čtvrtina. Česko má v současné době 26 chráněných krajinných oblastí, které pokrývají 15 procent rozlohy země. Krušné hory jsou zmiňovány v koncepčních materiálech ochrany přírody a krajiny mezi územími, která jsou pro vyhlášení CHKO vhodná. Podle organizátorů petice by si ministerstvo životního prostředí a vláda měly s přípravou a vyhlášením CHKO Krušné hory pospíšit, Krušné hory jsou podle nich jedním z mála českých pohoří bez plošné ochrany.
CHKO je způsob ochrany přírodní i kulturní krajiny, včetně historických sídel. „Ve srovnání s národními parky zaměřenými na zvláště cenná přírodní území jsou CHKO spjaty spíše s udržitelným rozvojem krajiny. Nebrání výstavbě jako takové, ale chrání území obcí před zásahy, které nerespektují charakter osídlení a narušují krajinný ráz,“ řekla před časem zastupitelka Ústeckého kraje Karolina Žákovská (Zelení), která se jako právnička specializuje na ochranu životního prostředí. Není tak podle ní třeba se obávat, že CHKO znemožní rozvoj Krušných hor.

Autor: Ústecký kraj

Zdroj: ČTK