Z hnízd v Jeseníkách letos vylétlo 41 mláďat sokolů stěhovavých, což je nejvyšší počet v novodobé historii sledování jejich hnízdění. V jesenických lesích letos zahnízdilo 21 párů a počet vyvedených mláďat byl o deset vyšší než v dosud nejúspěšnějším roce 2014, sdělil vedoucí Správy CHKO Jeseníky Petr Šaj.

Vedle rekordu v počtu mláďat byla letošní sezóna specifická také tím, že byla velmi dlouhá. Rozdíly ve stáří mláďat byly až jeden měsíc. Pravděpodobně se na tom podepsalo i chladné a deštivé jarní počasí. Proto byl časově náročnější i monitoring a ostraha hnízdních lokalit, protože se vyvádění některých mláďat posunulo už do období vyšší turistické návštěvnosti,“ uvedl Šaj.

Také letos byly k monitoringu a ostraze sokolích hnízd využívány fotopasti s okamžitým přenosem. Díky nim odborníci získali velké množství informací ze života sokolích rodin, které se následně snaží využít i k jejich ochraně. „Víme, že vedle přirozených faktorů snižujících pravděpodobnost zdárného vyvedení mláďat, jako jsou predace, povětrnostní vlivy či vnitrodruhová konkurence, je velmi důležitým až limitním faktorem zabezpečení klidného průběhu hnízdění ze strany člověka, hospodáře i tolerantního návštěvníka hor,“ upozornil Šaj.

Počet vyvedených sokolích mláďat podle Šaje meziročně kolísá, ale z pohledu stability populace je důležitější počet hnízdících párů. Jeseníky s okolím jsou nyní jednou z nejvýznamnějších sokolích oblastí v České republice, podotkl Šaj. V Jeseníkách a sousedních Rychlebských horách již opakovaně obsazují sokoli přibližně 20 skalních lokalit, kde hnízdí přímo na římsách či ve starých krkavčích hnízdech.
Početná je populace těchto dravých ptáků také v Českém středohoří, Českém Švýcarsku či Moravském krasu. V Jeseníkách ale sokoli většinou nehnízdí na výrazně turisticky či lezecky frekventovaných místech. Na rozdíl od chráněné krajinné oblasti Broumovsko či národního parku České Švýcarsko tak státní ochrana přírody nemusí přistupovat k zásadnímu omezování vstupu návštěvníků. Výjimečně jsou některá místa označena tabulemi s vysvětlením a hlídána členy dobrovolné stráže přírody.
Páry sokolů stěhovavých v Jeseníkách od roku 2001, kdy zde tito kriticky ohrožení dravci začali po delší přestávce opět hnízdit, vyvedly už zhruba tři stovky mláďat Loni bylo v Jeseníkách evidováno 21 párů sokolů a 29 mláďat.

Autor: CHKO Jeseníky

Zdroj: ČTK