V letním rozhovoru jsme si popovídali s Alenou Neuwirthovou, z odboru životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje o tom, co si myslí o roli environmentálního vzdělávání a osvěty nejen ve školství.

1. Jakou roli v dnešním světě hraje vzdělávání v oblasti ochrany přírody?

Význam vzdělávání v oblasti ochrany přírody hraje v poslední době důležitou roli. Nejefektivnější zacílení vzdělávání v této oblasti je určitě na nejučenlivější věkovou kategorii, kterou jsou děti. Základní myšlenkou je naučit děti respektu k přírodě, z čehož si poté oni sami odvodí důvody a způsoby její ochrany, protože to co respektujeme, nechceme zničit. Nenapadne je vyhazovat odpadky do přírody, plýtvat vodou ani ubližovat zvířatům. Když se tyto věci naučí už jako malé, změní to jejich pohled a vnímání okolí i v dalších letech a dospělosti.

Myslím, že už bylo na čase zahrnout vzdělávání v oblasti ochrany přírody do základního vzdělávání. Naše planeta je drancována lidmi, kteří takové vzdělání zřejmě neměli a k tomuto uvědomění ještě nedospěli. Přehlížejí a zdá se i ignorují fakt, že jejich neudržitelné chování vůči přírodě bude mít negativní dopad na život jejich dětí, budoucích generací a zdraví naší planety.

2. Jsou programy vzdělávání ve školství dostatečné?

Myslím si, že je velmi dobře, že programů vzdělávání v oblasti ochrany přírody ve školství přibývá. Jejich množství se mi zdá dostatečné.Nicméně důležitá není kvantita, ale kvalita takových programů. Vždy, ale nesmírně záleží na samotném pedagogovi, který se do tohoto vzdělávání pustí. Je nutné, aby byl proškolen, jak problematiku dětem vysvětlit, sám vzdělán v této oblasti a co je podle mého názoru nejvíce důležité, aby byl zainteresovaný. Zapálený pedagog je to nejlepší, co děti může ve škole potkat.

3. Máte nějaké zpětné vazby ze škol a spolků, jakým způsobem se EVVO promítá do budoucích generací?

Napadá mě srovnání EVVO u dětí ve státní MŠ a v lesní školce. Je zde velký rozdíl, a to hlavně díky možnosti individuálnějšího přístupu k dětem v lesní školce, kde jich není tolik a je tak možné se věnovat jednotlivcům namísto velké skupině dětí. To má samozřejmě i pak větší dopad na samotné děti, lze je tak lépe oslovit a více je zaujmout ochranou přírody. Ve velké skupině dětí se lehce najde několik rušitelů, které to nezajímá, protože mají málo pozornosti. Vyloženě konkrétní zpětná vazba o promítání EVVO do budoucích generací mě nenapadá, ale když se účastním nebo vidím fotografie z akcí, vždy mě těší, když jsou nadšené jak děti, tak jejich rodiče či prarodiče. V některých případech jsou to právě rodiče, které své děti vedou k ochraně přírody, jsou ale i takové případy, kdy se tomu dítě naučí samo, zajímá se o to a své rodiče tomu doma přiučí. 

4. Jaké jsou v současné době pro Vás největší výzvy?

Mou aktuální výzvou je snaha o pozvednutí povědomí a celkového vnímaní EVVO, a to jak u veřejnosti tak u nás na KÚ. Chtěla bych, aby se EVVO rozšířilo nejen do školek a škol, ale také k firmám/podnikům, zaměstnavatelům a seniorům. Líbí se mi programy, které dokáží zaujmout zároveň děti i jejich prarodiče. Chtěla bych, aby se ekocentra pokoušela tyto dvě na první pohled odlišné věkové skupiny zaujmout dohromady jednou akcí. K takovým programům je hodlám vést a podporovat. Dále je zde i další skupina, kterým by osvěta mohla v mnohém otevřít oči a velmi je nadchnout. Mou výzvou je přizpůsobit EVVO, aby oslovilo cílovou skupinu lidí s mentálním postižením. Jejich upřímná nadšenost a zájem o přírodu a zvířata by mohla být inspirací pro ostatní a odměnou pro každého pořadatele takové akce.

5. Připravujete nějaké speciální programy na léto?

Ve Středočeském kraji je EVVO v působnosti 5 Krajských středisek ekologické výchovy (dále jen KSEV) a to: NSEV Kladno-Čabárna, ZO ČSOP Polabí, ZO ČSOP Vlašim, Ochrana fauny ČR a Ekologické centrum Orlov. Díky společné spolupráci tak uspořádáváme společné akce a můžeme koordinovat jednotlivé programy. Na celé léto mají připravené bohaté a rozmanité programy. Po covidovém období se KSEV těší na obnovení provozu a možnost opětovného spuštění všech svých programů, soutěží a akcí… Rozhodli jsme se proto společně si užít rozvolnění opatření a uspořádání, co nejvíce akcí, aby se EVVO zase rozjelo na plné obrátky. 

Ke konci léta a prázdnin máme v plánu společnými silami vytvořit soutěž či akci pro veřejnost s důležitou podporou a spoluprací s koordinátorem EVVO Pardubického kraje, které si velmi ceníme a těšíme se na ni.

6. Co byste doplnila, jako důležitý bod v EVVO?

Důležitým bodem v EVVO je podle mě snažit se zaměřit svou pozornost na všechny cílové skupiny a také na všechna cílová témata. Těžkým tématem, které se velmi těžko prezentuje a zpracovává do zábavných programů je globální klimatická krize. Tento pojem je čím dál tím více skloňován v médiích, knihách a veřejném prostoru. Roste povědomí lidí o klimatické krizi, ale také přibývá spousta skeptických a popírajících názorů. Jedním z důležitých nástrojů k objasnění a přiblížení tohoto jevu veřejnosti může sloužit právě environmentální výchova, vzdělávání a osvěta. Důležitost zařazení tohoto bodu do vzdělávání v oblasti ochrany přírody je neoddiskutovatelná a je na subjektech zaměřujících se na EVVO, aby lidem pomohly se v tomto tématu orientovat.

Jde o uchopení klimatické krize jako celku, která souvisí s osobní zodpovědností a s přesahy vlastního chování na planetě. To je a mělo by být hlavní podstatou EVVO v současné době.  

Autor: ekoosveta.cz

Zdroj foto: https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/evvo