Kontejnerová stání v Pardubicích nemají dost místa, aby by bylo možné třídit všechny komodity zvlášť. A tak do žlutých kontejnerů lidé hází plasty, ale i nápojové kartony a kovové obaly, na což si zvykli. V krajském městě začaly být během pandemie přeplněné popelnice, od července je proto služby vyvážejí častěji.     

Plechovky od limonád a hliníkové odpadky mohou lidé házet do kontejnerů na plasty právě jeden rok. Podle výkonného ředitele SMP-Odpady Jiřího Strouhala se množství kovových obalů zvyšuje. V Pardubicích je rozmístěno 648 žlutých kontejnerů.

Přidat kontejnery na kovy je sice varianta, ale bohužel na ně není prostor. Na stanovištích už je kontejner na směsný odpad, plasty, papír, sklo a zkoušíme pilotní projekt na bioodpad,“ řekl Strouhal.

Odpady ze žlutých kontejnerů projdou třídicí linkou, je to náročná, a ne zrovna příjemná práce. Obsluha vybírá pet lahve, tvrdé plasty, kovové obaly, tetrapaky,“ dodal. I když třídění na lince je pracnější, je podle Strouhala kontejner na tři komody velmi efektivní. „Ostatní města se začínají k tomuto způsobu připojovat také,“ dodal Strouhal.

Červené kontejnery na jedlé oleje a tuky jsou v Pardubicích od roku 2018, z původních pěti se jejich počet rozšířil na 32. „Za letošní první pololetí lidé odevzdaly 8900 kilogramů jedlých olejů, což je poměrně velké množství. Budeme hledat nová místa, kde další kontejnery umístit,“ řekl Strouhal.
Služby od července častěji vyvážejí popelnice, protože byly přeplněné. Předtím zajišťovali 7968 svozů měsíčně, teď jich o 1500 víc. Například plasty a papír, což jsou v Pardubicích nejvíc tříděné komodity, se ve většině lokalit vyváží třikrát týdně místo dosavadních dvou svozů týdně. U skla se zkrátila doba ze tří na dva týdny.

Autor: SMP-Odpady

Zdroj: ČTK