Letošní chladnější a deštivější počasí prospělo lesním porostům. Lesy ve správě Mendelovy univerzity, které se rozkládají od severního okraje Brna až k Blansku, nyní mají prostor zotavit se po vlnách extrémního sucha a přemnožení kůrovce v letech 2015 až 2019. Postižení z minulých let si s sebou však hlavně dospělé stromy ponesou ještě dlouhou dobu.                                                                                     

Poslední dva roky se srážkově i teplotně dostávají do normálu, což zapříčinilo i nižší počet generací kůrovce, a tedy i výrazně nižší napadení stromů. Díky chladnějšímu počasí letos očekáváme dvě generace kůrovce, dříve byly i čtyři generace. Zatímco v minulém roce touto dobu činil podíl nahodilé, hlavně kůrovcové, těžby okolo 90 procent z celkového objemu, letos je to zhruba 60 procent,“ uvedl Lumír Dobrovolný, vedoucí oddělení rozvoje a pedagogiky Školního lesního podniku Křtiny.

Sucho poznamenalo také listnaté stromy, které musí lesníci odtěžit i kvůli bezpečnosti návštěvníků lesů. Postupně se však vrací k úmyslným těžbám, které kvůli kůrovci museli odsunout, avšak pro stabilitu i kvalitu lesa je jejich provedení rozhodující.

Příroda si letos na chvíli oddechla. Také sazenice z výsadeb i stromky z přirozené obnovy vykazují nadprůměrnou vitalitu. Les však roste třeba stovku let a byli bychom špatní hospodáři, kdybychom se teď chlácholili, že je vše v normálu. Aktivně reagujeme na klimatické modely a vědecké studie, ukazující na bohužel nepříznivý vývoj v budoucnu. Provádíme hospodářská opatření adaptující lesy na očekávané nejrůznější klimatické výkyvy,“ dodal odborník.

Kromě tzv. výchovné těžby, jejímž cílem je kromě jiného odstranit špatné stromy a usměrnit tím růst lesa, se lesníci věnují také pěstební činnosti. Je to třeba ožínání vegetace kolem sazenic. „V minulém roce byla unikátně silná semenná úroda dubu zimního, čehož chceme v přirozené obnově náležitě využít. Duby jsou v naší koncepci totiž strategickou dřevinou. Chystáme se také na podzimní zalesnění,“ sdělil Dobrovolný.

Daří se i lesům na Znojemsku. „Současné klimatické podmínky stromům v lese naprosto vyhovují. Díky chladnému jaru neočekáváme tolik generací kůrovce a se suchem se nepotýkáme,“ sdělil ředitel Městských lesů Znojmo Zdeněk Trojan.

Autor a zdroj: ČTK