Kriticky ohroženým sokolům stěhovavým se letos nezdařilo hnízdění na Troskách v Českém ráji. Podle ochránců přírody to bylo nejspíš kvůli dronům, zvažují proto vyhlášení ochranného pásma. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) Kateřina Šůlová. Nejrychlejší dravec na světě velký zhruba jako vrána se kolem Trosek pohyboval letos zjara druhým rokem. Pracovníci AOPK i na hradě přítomní sokolníci tu opakovaně vídali samce, který nosil sedící samici potravu. Mláďata se jim ale vyvést nepodařilo.

Kriticky ohroženým sokolům stěhovavým se letos nezdařilo hnízdění na Troskách v Českém ráji. Podle ochránců přírody to bylo nejspíš kvůli dronům, zvažují proto vyhlášení ochranného pásma. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) Kateřina Šůlová.
Nejrychlejší dravec na světě velký zhruba jako vrána se kolem Trosek pohyboval letos zjara druhým rokem. Pracovníci AOPK i na hradě přítomní sokolníci tu opakovaně vídali samce, který nosil sedící samici potravu. Mláďata se jim ale vyvést nepodařilo.

Samice sokolů jsou na počátku hnízdění, především při snášení a inkubaci vajec, velmi citlivé. Při pocitu ohrožení hnízdo nezřídka opustí. Sokolímu páru na Troskách se stala s největší pravděpodobností osudnou přítomnost dronů. Podle svědectví zdejšího kastelána jsou tady přelety dronů takřka každodenní záležitostí,“ uvedl vedoucí oddělení Správy CHKO Český ráj Jiří Klápště. Podle něj přímé rušení v nejbližším okolí hnízda, zejména z výše umístěné pozice, je pro sokoly těžko snesitelné. „Zvažujeme proto, že příští rok vyhlásíme kolem tohoto hnízdiště ochranné pásmo, aby nebylo možné s drony na hnízdící sokoly naletovat,“ dodal.

V Českém ráji bylo letos zjara pozorováno sedm párů sokolů stěhovavých, potvrzena byla jen čtyři úspěšná hnízdění. „Příčinou bylo zřejmě chladné a deštivé jarní počasí v kombinaci s častým rušením,“ uvedla Šůlová. Pravděpodobnost zdárného vyvedení mláďat snižují i predátoři, mezi něž patří kuna, výr či krkavec, a také vnitrodruhová konkurence.

Sokoli v současné době hnízdí v České republice na více místech. „Jednou z nejvýznamnějších sokolích oblastí jsou Jeseníky, kde letos vyvedli rekordních 41 mláďat. Dalšími jsou například České středohoří, České Švýcarsko či Moravský kras,“ uvedla mluvčí AOPK. Sokol se dožívá až 20 let, během kterých je při úspěšném hnízdění věrný jednomu stálému partnerovi.

Vhodné místo pro hnízdění, na které se v optimálním případě vrací celý život, vybírá samice. Zpravidla volí místa ve skalnatých a horských oblastech, kde preferuje římsy či otvory ve vysokých skalních stěnách, nepohrdne však třeba ani starou hradní věží,“ dodala Šůlová.

Autor: AOPK

Zdroj: ČTK