Česká společnost ornitologická (ČSO) vybuduje v ptačí rezervaci Josefovské louky u Josefova na Náchodsku soustavu různě velkých mělkých tůní a ostrůvků zvanou ptačník. Dílo bude mít rozlohu tři hektary. Ornitologové tím významně rozšíří již existující mokřad, který pomůže vzácným ptákům, obojživelníkům či vážkám a přispěje k zadržení vody v krajině. V tiskové zprávě to uvedl správce ptačího parku Josefovské louky Břeněk Michálek.

Hloubení nové soustavy tůní má začít letos na podzim, aby mohl ptačník sloužit ptákům k hnízdění na jaře 2022. „Věříme, že ptačník přiláká další vzácné druhy ptáků jako je například pisila čáponohá. Ta se v parku už dvakrát zastavila, ale díky ptačníku bude k vidění častěji,“ uvedl Michálek.

Výstavbou nových tůní ČSO rozšíří Slavíkovský ptačník o velikosti 1,5 hektaru. Oba na sebe navazující ptačníky, Slavíkovský a nový centrální, budou fungovat jako soustava vodních ploch lákající množství vrubozobých a brodivých ptáků, bahňáků, ledňáčky a řadu pěvců vázaných na vodu a bahnité břehy.

Ptačí park Josefovské louky vzniká od roku 2006 a má rozlohu kolem 80 hektarů. Rozmanitá příroda tu vznikla díky opatřením, jako je řízené zavlažování, péče o vegetaci, pastva velkých kopytníků a hloubení tůní. V lokalitě bylo pozorováno 190 druhů ptáků, osm druhů obojživelníků či 32 druhů vážek.
Páteří Ptačího parku je sto let starý závlahový systém řeky Metuje, který po opravě umožňuje regulaci výšky spodní vody na okolních loukách.

Ochranáři louky s pomocí stovek dárců vykupují a budují na nich tůně a velké vodní plochy, které zajistí potravu ptákům a životní prostor ohroženým druhům bezobratlých. Zatím ochranářům patří asi 46 hektarů parku. Návštěvníci v lokalitě najdou informační cedule, naučnou stezku, pozorovatelnu či odpočívadla.

Od začátku loňského října spásají louky také pratuři, kteří byli převezeni k Jaroměři z rezervace u Milovic. Spásáním křovin a rostlin a rozdupáváním podmáčených luk pomohou vytvářet vhodné podmínky pro mokřadní a luční ptáky. Doplnili tak stádo divokých koní, které spásá Josefovské louky od ledna 2018.

Autor: ČSO

Zdroj: ČTK