Termín: podzim 2021

Národní plán obnovy (Recovery and Resilience Facility – RRF) rozdělí v nejbližších letech mezi české podniky 173 mld. Kč. Dotace poputují na oživení ekonomiky po pandemii koronaviru a na zelenou a digitální transformaci.

NPO bude rozdělován prostřednictvím 6 až 10 tzv. komponent (obdoba známých operačních programů), přičemž každá komponenta bude přiřazena konkrétnímu ministerstvu, které bude zaštitovat žádosti, vyhodnocení i čerpání.

Pro podnikatele budou klíčové zejména tyto komponenty:

· Digitální ekonomika a společnost, inovativní startup a nové technologie

· Digitální transformace podniků

· Snižování spotřeby energie

· Transformace průmyslu a přechod na čistší zdroje energie

· Rozvoj čisté mobility

· Rozvoj cirkulární ekonomik a recyklace a průmyslová voda

· Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovace do podnikové praxe

· Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče

První programy z Národního plánu obnovy se budou otevírat už v září 2021. 70 % všech financí musí být rozděleno do konce roku 2022. Více ZDE