Termín podání žádosti: 1x ročně je otevřená od února/března do dubna/června.

Probíhá v termínu: 30. 6. 2021 – 30. 8. 2021

Zaměření: Cílem programu LIFE je přispět k rozvoji nízko-emisního hospodářství, které efektivně využívá zdroje a je odolné i ohleduplné vůči klimatu, a přispět k ochraně a zlepšení stavu životního prostředí, přírody a biodiverzity. Výzva je vyhlašovaná MŽP.

Více informací.