Nákup potravin řeší naprostá většina Čechů v supermarketu a pro tři čtvrtiny obyvatel je to dokonce nejoblíbenější místo, kde tyto produkty nakupují. Vzhledem k tomu, jaké faktory ovlivňují výběr obchodu, se není čemu divit: pro zhruba 6 z 10 Čechů je důležitá jeho blízkost. Podobný počet lidí uvedl také ceny, akce a slevy nebo kvalitu a čerstvost potravin. Co se týče země původu potravin, tak ta dnes (alespoň u některých produktů) zajímá skoro 9 z 10 zákazníků – a nepřekvapivě u nás vítězí v popularitě produkty z Česka, naopak nejméně stojíme o produkty z Polska a jen 7 % lidí preferuje potraviny odjinud než z Evropy. Nemalá část lidí je také ochotna si za potraviny z preferované země připlatit.

Výzkum realizovala společnost Nielsen Admosphere metodou online sběru na vzorku pěti set respondentů z internetové populace Českého národního panelu starších 15 let.

Závěry výzkumu dále doplňují data z monitoringu reklamy Ad Intel společnosti Nielsen Admosphere, podle kterých byl největším inzerentem v oblasti širokosortimentních řetězců od začátku roku Kaufland.

Supermarketům a hypermarketům se v Česku opravdu daří. 97 % Čechů tam nakupuje potraviny alespoň někdy (bez větších rozdílů v jednotlivých sociodemografických kategoriích). Skoro dvě třetiny respondentů pak nakupují v malých kamenných obchodech. Zde je patrný pouze rozdíl mezi obyvateli z různě velkých měst: chodit nakupovat do malých obchodů je ve velkých městech výrazně méně obvyklé než na vesnicích či v menších městech. Na farmářských trzích dále nakupuje skoro třetina dotázaných – častěji ženy než muži a respondenti z měst.

V supermarketu také respondenti nakupují potraviny nejraději, odpověděly tak tři čtvrtiny z nich. Až daleko za ním jsou v žebříčku oblíbenosti malý kamenný obchod (13 %) a farmářský trh (6 %).

A co je při výběru obchodu s potravinami pro respondenty důležité? Zejména dostupnost (64 %), ceny, akce a slevy daného obchodu (63 %) a kvalita potravin a jejich čerstvost (62 %). Mezi nejméně zmiňované faktory patří vytíženost obchodu z pohledu počtu zákazníků na prodejně (12 %) a moc důležitá pro Čechy není ani dostupnost specifického zboží jako produktů v bio kvalitě, bezlaktózových výrobků a podobně (15 %).

Druhá část online výzkumu Nielsen Admosphere se zaměřila na původ potravin – zda se o něj lidé zajímají, jaké země preferují a zda jsou ochotni si za výrobky z daného státu připlatit. Ukazuje se, že země původu zajímá 85 % dotázaných: 41 % se o ni zajímá u všech nebo u většiny kupovaných potravin, 44 % ji řeší pouze u některých produktů. Jen 15 % nezajímá země původu nikdy.

U 92 % z těch dotázaných, kteří výše odpověděli, že je země původu potravin zajímá, jsou nejžádanější potraviny z Česka. Druhou nejčastěji zmiňovanou zemí je Německo, které uvedlo 37 % respondentů.

Potravinám ze sousedního Slovenska pak dává přednost 26 % lidí. Nejhůře ze sousedních zemí dopadlo Polsko (uvedla ho 4 % dotázaných); Rakousko preferuje jako zemi původu výrobků 15 % lidí. 9 % pak uvedlo evropské země mimo států sousedících s Českou republikou a jen 7 % preferuje produkty z jiných než evropských zemí.

Ti, kteří uvedli nějakou zemi původu potravin, které dávají přednost, měli dále uvést, jestli jsou ochotni si za potraviny z preferovaného státu připlatit. 70 % respondentů je ochotných v takovém případě zaplatit více, zbytek se k této otázce postavil záporně.

Inzerce širokosortimentních řetězců

Mezi řetězci byl nejsilnějším inzerentem od začátku roku Kaufland, který umístil reklamu v hodnotě více než 1 miliardy korun. Druhý Albert využil inzertní prostor v hodnotě skoro 883 milionů korun a třetí Lidl inzeroval v hodnotě téměř 872 milionů korun. Hodnoty odpovídají ceníkovým cenám inzerce.

Autor: Nielsen Admosphere

Zdroj: Eliška Morochovičová, Nielsen Admosphere, a.s.