Pardubický kraj už kategoricky neodmítá vznik velké spalovny směsných odpadů. Mimo jiné inicioval pracovní setkání zástupců samospráv, společností, které svážejí odpad a nakládají s ním i zástupců firem, které připravují projekty na energetické využití odpadu. Podle hejtmanství problematika úzce souvisí i s odklonem producentů energií od spalování fosilních paliv, navíc kapacity pro další využití komunálního odpadu v Česku nyní nestačí.

„Nově schválená legislativa nám stanovila časový rámec, na jehož konci má být zamezení skládkování využitelných odpadů. Bude to stav, na který je potřeba se dobře připravit,“ uvedl v tiskové zprávě krajský radní pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil (3PK/ČSSD). Podle něj je kromě Prachovic výhled na vznik spalovny v areálu společnosti Elektrárny Opatovice.

V Pardubickém kraji vznikl záměr výstavby velké spalovny komunálního odpadu před víc než 15 lety. Stát měla vedle elektrárny v Opatovicích. Tamní obyvatelé se však v roce 2006 v referendu postavili proti tomu, aby obec souhlasila s umístěním zařízení na svém území. Měla mít kapacitu 90.000 tun ročně, výhledově i dvojnásobnou. Zastupitelstvo obce už předtím se vstupem do společnosti pro výstavbu spalovny souhlasilo, obyvatelé si však vynutili místní hlasování a záměr odmítli. O rok dříve spalovnu v referendu odmítla také sousední obec Čeperka. Odmítavé stanovisko Opatovic je stále v platnosti. Jak v minulosti řekl starosta Pavel Kohout, dokud lidé nerozhodnou v referendu jinak a nepřehodnotí své stanovisko, je pro něj původní výsledek závazný.

Předchozí krajský radní Václav Kroutil (ČSSD) výstavbu spalovny odmítal. „Pro zvýšení spalování odpadu víceméně postačí intenzivnější využívání současné technologie, bude se jen muset částečně dovybavit další technikou. Už dnes je kapacita zhruba na úrovni uvažované spalovny, po navýšení by byla větší, než je odpadů z celého kraje,“ řekl Kroutil v roce 2017. Odpad by se podle něj měl likvidovat hlavně v cementárně Cemex Prachovice, která jej už nyní spaluje značné množství. Pro přípravu energetického využití odpadů společnost Cemex Prachovice převzala firmu EcoWasteEnergy, která zpracovává jak komunální, tak průmyslové odpady.

Elektrárna Opatovice si již zpracovala pro záměr studii bilance odpadů a postupně jedná s městy, obcemi a jejich sdruženími v dojezdové vzdálenosti. Uskutečnilo se i několik schůzek s vedením měst na východě Čech. Podle mluvčí elektrárny Hany Počtové by společnost byla investorem i provozovatelem spalovny, poskytne pro ni pozemek i napojení na infrastrukturu. Zařízení by mělo mít kapacitu pro spálení 150.000 tun odpadu ročně, ze studie však vyplývá, že by jej v roce 2030 mohlo vznikat až dvojnásobné množství. Spalovna by byla pro elektrárnu doplňkovým zdrojem k zemnímu plynu, kterým chce postupně nahradit dosavadní hnědé uhlí.

Autor: Pardubický kraj

Zdroj: ČTK