ZALEJ MĚ! aneb ŽIVOT STROMŮM, to je název nového programu pro školy k šetření vodou a zaléváním stromů, který přináší iniciativa Zalejme.cz. O Zalejme.cz a speciálním programu pro školy jsme si povídali s Michalem Polanským, iniciátorem a inspirátorem projektu.

1. Michale, můžete nám v krátkosti říci pár slov o sobě? Jak jste se dostal vůbec k myšlence pomoci životnímu prostředí?
Jako kluk jsem často jezdil na tábory, hrál si na zahradě a miloval filmy o přírodě. Taky si vzpomínám na některé učitele, kteří mi ukázali širší souvislosti a donutili mě přemýšlet o našem vlivu na přírodu. Hlavně to ale bylo krásných 25 let v Hnutí Brontosaurus, které mám spojeny s hrami a prací na orchidejových loukách, v lesích nebo na památkách. S podobně laděnými nadšenci to byla velká radost. Tehdy jsem se rozhodl, že chci přírodě a planetě pomáhat i v profesním životě. To se mi myslím docela daří.

2. Řekl byste nám, jak vlastně celá iniciativa funguje?

Jde nám o to zapojit co nejvíce lidí do péče o přírodu a myslíme si, že zalévání stromů je možná ta nejlepší cesta, jak oslovit zatím spíše vlažnou část populace. Téměř každý má rád stromy a chce je mít poblíž. Zároveň jsou často nejbližším nebo jediným kouskem přírody kterým se lidé mohou potěšit. V podmínkách změny klimatu, kdy přichází dlouhá období sucha a vlny veder, to ale mají velmi těžké. Města nemají kapacity je zalévat, a tak nezbývá, než aby je občané zalévali sami. Je to tedy jednak nutnost, jak je udržet při životě, ale zároveň i příležitost zapojit lidi do péče o přírodu. My tuto myšlenku šíříme a nabízíme i mapovou aplikaci se stromy, kterou se snažíme lidi vzdělávat, motivovat a zalévání koordinovat.

rpt

Lidé si v ní mohou vybrat strom, o který se budou starat a po jeho zalití tam zadají množství vody. Aplikace to zohlední a po čase je upozorní, že jejich strom opět potřebuje zalít.

3. Co musím udělat, pokud se chci zapojit?
Vlastně musíte udělat jen jedinou věc. Jít a zalít strom. Ale nejspíš časem zjistíte, že má smysl i šetřit vodou, zadávat zalití do aplikace nebo inspirovat sousedy a přátele.
Při zalévání si totiž dobře uvědomíte, jak je voda důležitá pro všechno živé a pak je zcela přirozené jí neplýtvat. Sice se říká, že člověk si nedokáže uvědomit hodnotu vody, dokud mu nevyschne studna, ale myslíme si, že při zalévání stromů to jde i bez toho.
Zadávání do aplikace zase pomůže lépe odhadnout, až bude zase potřeba strom zalít. Navíc budete mít přehled, jak jsou na tom Vaše oblíbené stromy, jestli je zalévá i někdo další a můžete i sledovat svoje statistiky a časem si třeba i s někým v dobrém zasoutěžit. Třeba s nějakým sousedem, přáteli nebo v zaměstnání. Na tom je částečně postaven i náš program pro školy.

4. Máte tedy i vlastní aplikaci, kde si mohu kliknout na mapu, místo, najdu si svůj strom a vidím i jeho stav vody. Kde berete tato data? Jak víte, že strom potřebuje zalít?
Každý strom v aplikaci sledujeme zvlášť a na základě zalévání, počasí, jeho velikosti, a dalších dostupných parametrů odhadujeme, kdy potřebuje zalít. Odhad je tedy velmi závislý na kvalitě dat, které máme k dispozici. Data bereme od zapojených měst, ale zároveň pracujeme na tom, aby si lidé mohli jak stromy, tak jejich parametry opravovat a doplňovat. Když někomu záleží na jeho stromu a chodí ho zalévat, tak jistě obětuje chvilku, aby změřil průměr koruny a kmene, odhadnul jeho výšku a pár dalších parametrů a zadal to do aplikace.

5. Kolik lidí je už do iniciativy zapojeno?
To se těžko odhaduje, zvlášť když poslední rok hodně prší, takže spíš se pochlubím statistikami z prvního léta, kdy jsme v červenci pustili do světa první verzi mapy stromů. Do konce léta tehdy lidé v Brně a Tišnově zalévali téměř 500 stromů z asi 20 000, které jsme měli v aplikaci. Reálně to ale mohlo být násobně víc, protože stromy na sídlištích v aplikaci chyběly, a přitom lidé asi nejčastěji zalévali právě tyto stromy. Jinak komunita na Facebooku má už přes tisíc členů.

6. Máte informace i o tom, o kolik stromů se lidé starají v Pardubickém kraji?
To nemám nejmenší tušení. Asi podobně, jako všude jinde. Když se s lidmi bavím, tak na vesnicích babičky naprosto běžně sbíraly vodu z domácnosti a dávaly ji blízkým stromům. Myslím, že dnes to tak běžné není, ale pár procent to snad ještě bude. Ve městech je také dost lidí, kteří své stromy za sucha zalijí, aby neuschly, ale bude jich asi méně než na té vesnici. Pokud bychom počítali lidi, kteří zalévají vlastní stromy, tak to mohou být i desítky procent.

7. Pojďme se přesunout k Vašemu programu pro školy. Jak vůbec vznikl nápad zapojit do zalévání právě školy?

Kamarádka Eva Mališová dělá koordinátorku EVVO na jedné základní škole v Brně a když o Zalejme slyšela, tak mi hned začala nadšeně vysvětlovat, jaký by z toho mohl být skvělý EVVO program. Jak budou děti ve škole i doma chytat vodu a zalévat stromy, jak budou nadšení, že mohou něco zadávat do mobilu, do kolika předmětů se to dá tematicky zapracovat atd. Tak jsme se do toho pustili, zkonzultovali to s lidmi z Lipky a ona to i rovnou v pár třídách vyzkoušela. Teď už máme druhou verzi, na kterou nám přispěla Nadace Veronica.
Mně na tom přijde zásadní, že se díky programu stane zalévání v okolí školy něčím běžným. Lidé zjistí, jak je to snadné a snad budou myšlenku šířit dál a inspirovat ostatní.

rpt

8. Čím motivujete učitele, aby se se svou třídou zapojili?
Asi hlavně tím, že pomohou zachovat stromy v okolí a zapojí děti i jejich rodiče do péče o životní prostředí. Během programu si uvědomí význam stromů, vody a začnou se víc dívat kolem sebe. A snad to pak promítnou i do svého osobního a pracovního života.
Celý program je také velmi nenáročný na uvedení. V minimální verzi stačí stanovit začátek a poslat dětem připravené soubory s pracovním listem a informacemi, co mají dělat. Potom se během týdne občas zeptat, jak jim to jde a po skončení si nechat poslat e-mailem vyplněné pracovní listy. Ty se pak stiskem jednoho tlačítka v Excelu sloučí do jednoho souboru a vypočítá se, kolik stromů žáci zachrání a kolik vody ušetří, pokud v zalévání budou pokračovat. Výsledky je pak vhodné probrat a podpořit je v tom, aby u toho zůstali.
Program ale současně nabízí návrh, jak ho uvést při procházce, a témata, se kterými se dá do hloubky pracovat. Kromě stromů a vody je to klimatická změna, ochrana přírody, participace občanů i mnoho dalších. Učitelé to mohou využít nebo nemusí, protože program sám vybízí k diskusím na tato témata mezi dětmi a rodiči.

9. Co vše obsahuje Váš „balíček“ pro školy?
Balíček obsahuje desetidenní program, který buduje praktické návyky a vztah ke stromům pomocí zalévání, šetření a sbírání vody a různých ukázek a aktivit. Obsahuje denní aktivity pro první a druhý stupeň ZŠ a středoškoláky. Může být inspirací i pro učitelky v mateřských školkách.
Vznikal částečně v době covidové, takže je nachystaný i pro online výuku nebo jako projekt na prázdniny. Úkoly jsou zadávány v pracovním listu, osobně nebo elektronicky a žáci pak zaznamenávají plnění denních úkolů a aktivit do .xls souboru. Také pracují s naší mapovou aplikací pro zalévání stromů https://zalejme.cz. Na závěr se automaticky vyhodnotí výsledky a předají koordinátorovi k nahrání na web.
Učitelé si také mohou předávat zkušenosti a nápady v Inspiromatu.

10. Jsou již nějaké školy v Pardubickém kraji do programu zapojeny?
Zatím má každá šanci být první😊. Program jsme testovali zatím jen v Brně na ZŠ Novolíšeňská a pak na několika školách Libereckém, Královéhradeckém a Olomouckém kraji. Zájem nedávno projevilo i několik dalších škol, ale Pardubický kraj tam chybí.

11. Jaká je Vaše vize do budoucna? Jaký je Váš cíl, kterého byste chtěli dosáhnout?
Chtěli bychom, aby zalévání stromů bylo časem stejně samozřejmé, jako je dnes třeba třídění odpadu. Vždyť lidé třídí odpad, i když jim osobně to nic nepřináší. Tak jistě rádi pomůžou i svému oblíbenému stromu, který jim přináší chládek, pohodu a kousek přírody k jejich vlastnímu domu. Líbí se nám také představa, jak se budou lidé potkávat při zalévání stromů a třeba tak vzniknou nová přátelství i lásky.

Děkujeme za rozhovor😊

Video rozhovor

Autor: ekoosveta.cz