Britský velvyslanec v Praze Nick Archer a Viktor Třebický z organizace CI2, o. p. s. představili dne 20. 9. 2021 na webináři inovovanou kalkulačku osobní uhlíkové stopy. Nový nástroj, který vznikl díky podpoře britského velvyslanectví v Praze, je určen k tomu, aby si mohl kdokoliv jednoduše spočítat vlastní příspěvek ke globální klimatické změně. Pro vládu Spojeného království je řešení změny klimatu jednou z priorit, a to i s ohledem na rychle se blížící klimatickou konferenci COP26 ve skotském Glasgow.

Velká Británie dlouhodobě stojí v čele mezinárodního úsilí o snížení emisí uhlíku a zastavení globálního oteplování. Není to jen britská vláda, ale celá britská společnost, která toto úsilí podporuje. Již dávno víme, že povědomí o uhlíkové stopě vede k jejímu snižování. Kromě opatření na národní úrovni, je však důležitý osobní přístup každého z nás. A právě ke změření osobní uhlíkové stopy slouží naše nová kalkulačka.“ Britský velvyslanec v Praze Nick Archer.

Uhlíková kalkulačka má nový atraktivní design a obsahuje řadu otázek týkajících se našich každodenních spotřebitelských voleb. Patříme ke světovým rekordmanům ve výši uhlíkové stopy na obyvatele. Pokud se máme z 12,6 tuny CO2 dostat za 29 let na ‚čistou nulu‘, čeká nás všechny spousta práce. Nejenom vládu a firemní sektor, ale každého z nás.“ Viktor Třebický z organizace CI2, o. p. s.

Kalkulačka se skládá z jednoduchých otázek, které slouží ke zmapování množství emisí skleníkových plynů vypuštěných v rámci bydlení, dopravy, cestování a spotřebitelských návyků za jeden rok. Záměrem tvůrců kalkulačky je, aby jednotlivci získali zpětnou vazbu, jak sami přispívají ke změně klimatu a jak emise snižovat. Zatímco na globální úrovni se řeší především emise států, kalkulačka odráží potřebu podívat se blíže ke zdrojům emisí, a sice k samotným spotřebitelům a jejich životnímu stylu. To je klíčové i proto, že emisní náročnost Čechů a Češek patří k nejvyšší v EU i na světě – průměrný obyvatel světa má uhlíkovou stopu o velikosti 4,5 t CO2/rok a průměrný obyvatel EU 6,5 t CO2/rok, v České republice je průměr 12,6 t CO2/rok.

Urgence snižovat emise skleníkových plynů je jedním z ústředních témat blížící se klimatické konference OSN COP26, která je organizovaná britskou vládou ve spolupráci s Itálií a která se uskuteční od 1. do 12. listopadu 2021 ve Skotsku.

Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na měnící se klima – jedná se o nepřímý ukazatel spotřeby energií, výrobků a služeb a měří množství skleníkových plynů, které odpovídají určité aktivitě. Uhlíkovou stopu je možné stanovit na různých úrovních – národní, městské, individuální či na úrovni podniku a výrobku. Osobní uhlíková kalkulačka je dostupná na webu https://www.uhlikovastopa.cz/cs/osobni-uhlikova-stopa. Záznam z webináře je dostupný na FB profilech britského velvyslanectví v Praze a organizace CI2, o. p. s.

Autor: CI2 o.p.s.

Zdroj: ČTK