Mezinárodní program Ekoškola získal nejvyšší ocenění v cenách SDGs 2021 v kategorii Vzdělání. Vzdělávací centrum TEREZA prostřednictvím mezinárodního programu EKOŠKOLA už více než 15 let pomáhá dětem žít v souladu s přírodou a zapojit se do proměny naší společnosti k udržitelné bezuhlíkové budoucnosti.
„Věříme, že udržitelnou budoucnost lidí na naší planetě můžeme zajistit hlavně skrze naše děti. A to znamená skrze kvalitní vzdělávací systém. Ekoškola se snaží takový systém spoluvytvářet. Jako vzdělávací program má v České republice zásadní společenský cíl: Podporovat rozvoj a vzdělávání dětí ve školách takovým způsobem, aby byly schopné a ochotné aktivně a samostatně zlepšovat své životní prostředí. Ekoškola je o vzájemných vztazích, demokracii, respektu, partnerství a zodpovědnosti. Je to o světě, ve kterém děti žijí, a ve kterém žít chtějí,“ říká Jan Smrčka, vedoucí programu Ekoškola.
Ekoškola byla již v roce 2020 nominována mezi finalisty v kategorii Klimatická změna a Veřejná sféra. Záběr programu je totiž v rámci cílů udržitelného rozvoje široký. Svojí činností se program dotýká mnoha cílů a snaží se maximálně naplňovat myšlenky, které za nimi stojí.
„Přijde mi, že je to nepropracovanější systém dlouhodobého vzdělávání a výchovy dětí v duchu učení pro budoucnost,“ doplňuje učitelka Monika Olšáková, která získala 2. místo v GLOBAL TEACHER PRIZE v roce 2019.
V České republice je do programu zapojeno více než 400 škol a 70.000 dětí a učitelů. Realizovat program na školách pomáhá TEREZE i dalších 6 středisek ekologické výchovy a vyškolený tým mentorů a konzultantů. Nejvíce však záleží na skvělých učitelích, rodičích a samozřejmě dětech, kteří pracují přímo ve školách.
Unikátnost programu vyplývá z metodiky 7 kroků, která je jednotná pro všechny Ekoškoly na celém světě. Jednoduchý postup od založení týmu, zjišťování silných a slabých stránek školy, plánování změn až po vyhodnocování úspěchů i stanovování si vlastních hodnot. Tím rozvíjí u dětí samostatnost, umění řešit problémy a víru v úspěch jejich vlastních činů. A navrch dochází ke zlepšení životního prostředí, ve kterém děti žijí.
Cílem programu do budoucna je zapojit co největší počet mateřských, základních a středních škol v České republice. Program totiž skvěle rozvíjí to, co české školství zatím těžce hledá. Kompetence, které děti opravdu potřebují ke svému budoucímu životu.
Již od roku 2017 oceňuje Asociace společenské odpovědnosti projekty, které míří k naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN a nechávají Česko stoupat k lepší budoucnosti.
Ceny SDGs dávají příležitost velkým globálním firmám, ale i malým a středním podnikům včetně neziskových organizací, škol i měst, ukázat, jakým způsobem pomáhají svým podnikáním a činností aktivně naplňovat principy udržitelného rozvoje. Nejen to. Svými činy motivují další letět stejným směrem – k začlenění Cílů udržitelného rozvoje do svých každodenních aktivit.