Díky dotaci Pardubického kraje upraví během října a listopadu 2021 Základní škola 28. října 581 v Žamberku prostředí zahrady u školní družiny tak, aby se do ní opět navrátil život, který sem odnepaměti patří.

Větší diverzitou rostlinných druhů, nabídnutím dostatku potravy a vytvořením vhodných úkrytů zamezíme úbytku stávajících živočichů a vytvoříme podmínky pro život nových druhů. Zahrada bude nejen krásnější, ale bude sama o sobě výukovým materiálem. Děti názorně uvidí příklad funkční městské přírody, budou se učit, jak žít v souladu s ní a budou ji moci pozorovat.              

Vysázíme nové byliny, květiny a různé dřeviny, které přilákají zpět motýly a další hmyz. Připravíme pro ně také domky, krmítka a další přístřešky, aby zde mohli snáze překonat i chladná období. V parném létě naopak osvěžíme zahradu mlhovištěm a pítkem pro lepší podmínky a klima na vyprahlé zahradě.

Zahrada bude moci být využívána jako terénní pracoviště pro výuku přírodopisu, fyziky i pro přírodopisné projekty, které jsou nad rámec osnov.

Na obnově zahrady se budou podílet žáci, učitelé i rodiče. Za spolupráci děkujeme také zřizovateli – městu Žamberk. Moc se na novou zahradu, plnou života, těšíme!

Leták ZDE.

Tisková zpráva, Mgr. Jaromír Žejdlík, ředitel školy, Žamberk

Autor: Základní škola a mateřská škola Telecí