Kroměříž obnoví ve třech lokalitách stárnoucí zeleň. Desítky nových stromů a tisíce keřů a květin se postupně objeví v ulici Generála Svobody, ve vnitrobloku v ulici U Sýpek a v Axmanově ulici. Odborníci tam ošetří také stávající dřeviny, chystá se ale i kácení, sdělili v tiskové zprávě zástupci kroměřížské radnice.

Zakázku získala brněnská firma Kavyl. Její pracovníci ošetří stávající dřeviny a květiny a vysadí novou zeleň včetně založení nových trávníků. Projekt pamatuje i na doplnění mobiliáře. „Celkem by mělo být vysazeno 52 nových stromů, 2210 keřů a více než 10.000 kusů růží, trvalek, cibulovin a trav,“ uvedl místostarosta Vít Peštuka (TOP 09, zvolen za Zdravé Kroměřížsko).

Prvním místem, kde se začne pracovat, bude v listopadu ulice Generála Svobody. Radnice tam plánuje úpravy zelených pásů po obou stranách silnice, a to v úseku od náměstí Míru až po vstup do Květné zahrady.

Po jedné straně silnice nechá město vykácet akáty. „Akáty svými kořeny vypouštějí do okolní půdy toxiny, které znemožňují příznivý vývoj rostlin v jejich okolí. V takovém případě by plánované trvalky a keře neprosperovaly. Navrženy jsou zde proto úzkokorunné třešně, které vytvoří lepší podmínky a zároveň budou méně stínit nově vysazené nízké zeleni a nebudou zasahovat do silnice,“ uvedla projektová manažerka radničního odboru regionálního rozvoje Julie Veselá. Výsadby by na všech třech místech měly být hotové do konce května 2022. Rozpočet obnovy zeleně je zhruba 2,4 milionu korun bez DPH, 85 procent nákladů pokryje dotace z evropských fondů.

Autor: Kroměříž

Zdroj: ČTK