Zpívající nebo také Lukasova lípa, která je Stromem roku, se již dříve stala symbolem obce Telecí na Svitavsku. A to doslova, její stylizovaná podoba se dostala v roce 2003 do jejího znaku. Místní obyvatelé jsou na ni hrdí, řekl starosta Jaroslav Šimon. Lípa stojí na soukromém pozemku, ale obec se o ni stará. 

„I kdyby nezískala cenu Strom roku a finanční ocenění, už jsme domluveni, že obec bude platit její další arboristické ošetření. Není to sice nějak aktuální, ale stromy tohoto typu to potřebují daleko častěji než běžné dřeviny. Koruna je tak veliká, že kdyby se něco ulomilo, napáchá to škody na nemovitosti nebo nedejbůh někoho zraní,“ uvedl Šimon.

K lípě staré asi 700 let se vztahuje několik pověstí. Podle té nejznámější přepisoval stařeček Jiroušek v dutém kmeni Nový zákon. Přitom si zpíval žalmy a zpěv, který se mísil s šuměním listí, se nesl krajem a dal údajně vzniknout přízvisku lípy. Pověst existuje ve více variantách, mezi spisovatele, kteří ji zahrnuli do svého díla, patří například Alois Jirásek nebo Teréza Nováková.

Jiná verze z druhé poloviny 18. století vypráví, že místní hospodář, český bratr, očekával návštěvu evangelického faráře ze Slezska. Vyhlížel ho z lípy, propadl se ale do dutiny a následkem pádu ohluchl. V lípě pak trávil čas a prozpěvoval si žalmy. Druhé přízvisko lípy se odvíjí od rodu Lukasů, kterým statek patřil do roku 1915.

Zpívající lípa se v roce 2004 dostala i na poštovní známky. V Telecím ale stojí i další mohutný památný strom, Pajkrův dub starý více než 500 let. V obci je 16 venkovských usedlostí, které jsou nemovitými kulturními památkami, z toho roubený takzvaný Roušarův statek č.p. 16 je dokonce národní kulturní památkou. Jeho nejstarší část byla podle dendrochronologického průzkumu postavena v roce 1566, nebo 1567.

Autor: obec Telecí

Zdroj: ČTK