Nový způsob výsadby zeleně testují vědci v ostravské městské části Radvanice a Bartovice. Cílem výzkumného projektu Clairo je nalézt vhodnou zeleň, která by nejlépe pomohla snížit znečištění ovzduší a efektivně dokázala pohlcovat různé nečistoty. Město se do projektu zapojilo před dvěma lety a kvůli výzkumu bylo v městské části vysázeno 442 nových stromů, 1867 keřů a založeno asi 14.700 metrů čtverečních trávníku.

V Ostravě testujeme nový způsob výsadby zeleně, která by měla prokázaný pozitivní dopad na kvalitu ovzduší. Schopnost zeleně snižovat množství prachu v ovzduší je dlouhodobě známa, ale snažíme se identifikovat konkrétní výběr vhodné zeleně, způsob její výsadby a speciální ošetřování pro posílení odolnosti vůči vnějším vlivům. Zjednodušeně jde o zefektivnění procesu odstraňování prachu a dalších látek výsadbou rostlin, které budou lépe prosperovat ve ‚stresovém‘ prostředí,“ uvedla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová (ANO).

Připomněla, že lokality pro výsadbu byly vybrány pod odborným dohledem vědců z univerzit. „Bylo zapotřebí najít takové plochy, které mají vhodnou velikost a zároveň polohu. Cílem bylo najít místa zatížená nejen silným znečištěním, například z dopravy, průmyslu či domácností, ale i s odlišnými půdními vlastnostmi,“ upřesnila Šebestová. Pro projekt nakonec byly vytipovány dva pozemky s celkovou plochou 20.000 metrů čtverečních v obvodu Radvanice a Bartovice.

Ve vybraných lokalitách byly nejprve nainstalovány měřicí senzory monitorující stav ovzduší. „Na základě dat získaných z průběžných měření a meteorologických parametrů pak vědci ze Slezské Univerzity v Opavě vytvořili modely pro zachycování látek znečišťujících ovzduší pro stávající vegetaci i nově navrženou zeleň. Vedle záchytu škodlivin vědci sledují i reakci zeleně na experimentální ošetření s obsahem biostimulantů a protistresových látek vyvinuté výzkumníky z Univerzity Palackého v Olomouci. Vědci jsou přesvědčeni, že díky nim se odolnost rostlin i schopnost záchytu prachu ještě zvýší,“ doplnila mluvčí radnice Gabriela Pokorná.

Cílem několikaletého projektu je vytvořit metodiku, tedy jakýsi návod pro výsadbu zeleně ve městech. „Kromě metodiky vědci pracují také na databázi dřevin s prokazatelným vlivem na snížení znečištění ovzduší, která může městům a obcím pomoci s výběrem rostlin nejvhodnějších pro výsadbu v emisemi zatíženém prostředí,“ řekla Šebestová. Projekt bude stát přibližně 65 milionů korun, přičemž zhruba 53 milionů pokrývá evropská dotace. Zbytek rovným dílem hradí město a kraj.

Autor: Ostrava

Zdroj: ČTK