Termín podání žádosti: 1.9.2021 – 30.9.2021

Podporovány budou neinvestiční projekty v tematických oblastech Ochrana přírody a biologické rozmanitosti; Životní prostředí a vlivy na lidské zdraví; Adaptace na změnu klimatu, mitigace změny klimatu a Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta. Každá organizace se samostatnou právní subjektivitou může předložit maximálně 3 projekty celkem. Minimální výše požadované podpory na projekt je 30 000 Kč, maximální výše podpory projektu je 250 000 Kč. Maximální podíl dotace ve výši 70 % uznatelných nákladů projektu. Z této podmínky není v Podprogramu A přípustná výjimka. Pouze pro neziskové společnosti. Předmět činnosti žadatele musí zahrnovat působení v oblasti životního prostředí nebo udržitelného rozvoje.

Více – Odkaz:  https://www.mzp.cz/cz/vyzva_nno_program_a_2022