Ministerstvo životního prostředí (MŽP) nabídne dotaci 450 milionů korun na vybudování zdrojů pitné vody. Dalších 300 milionů korun podpoří pořízení domovních čistíren vody. Příjem žádostí u obou výzev začne 1. listopadu. Dotace na zdroje pitné vody cílí především na malé obce, jde o třetí výzvu v pořadí. Podle MŽP přispěje na výstavbu nových a obnovení či zvýšení kapacit stávajících zdrojů a přivaděčů pitné vody. Na projekt lze získat 140.000 až 2,1 milionu korun. Dražší výstavby budou financovány z Operačního programu Životní prostředí, jehož spuštění resort předpokládá na přelomu roku.

 je primárně určena na komplexní opatření, a proto nebudou podporovány čistě průzkumné vrty. Náklady na ně bude ovšem stejně jako třeba na projektovou přípravu, stavební práce a dodávky možné zahrnout do způsobilých výdajů komplexního opatření,“ uvedl Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Všem žadatelům pokryjeme až 70 procent z celkových výdajů bez ohledu na to, zda mají akutní či možný nedostatek pitné vody,“ dodal. O dotaci mohou podle MŽP žádat obce, dobrovolné svazky obcí, obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob – vlastníci veřejných vodovodů a kanalizací, kteří jsou z více než 50 procent ovládáni obcemi, městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty. Resort uvedl, že v minulých dvou výzvách bylo přijato přes tisíc žádostí s požadavkem na podporu 1,4 mld. korun a většina z nich je schválena.

Peníze z další oznámené výzvy cílí na stavbu soustav individuálních domácích čistíren odpadních vod pro nejvýše 50 obyvatel v oblastech, kde není možné napojení na klasickou stokovou síť zakončenou čistírnou. Tyto soustavy jsou podle resortu výhodné a ekologičtější alternativy ke starým netěsným jímkám a septikům. O podporu mohou žádat obce. Slouží objektům pro trvalé bydlení a budovám v obecním vlastnictví.

Ministr Richard Brabec uvedl, že díky současné dotaci by mělo být pořízeno přes 3000 domovních čistíren pro více než 10.000 obyvatel. Současná výzva je čtvrtá v pořadí, z dosud schválených žádostí má být podle ministra instalováno 2700 domovních čistíren. Letošní výzva proti minulé rozlišuje pouze dvě kategorie maximální výše dotace. Na čistírnu sloužící nejvýše 15 lidem je maximální výše podpory 150.000 korun, na zařízení pro 16 až 50 osob 300.000 korun. V minulosti to bylo 240.000 korun.
Míra podpory na jeden projekt činí 80 procent z celkových způsobilých výdajů. Mezi ty je možné zahrnout nákup zařízení, stavební práce a dodávky nezbytné pro instalaci, ale také například náklady na následný monitoring provozu čistíren,“ uvedl Valdman.

Žádosti lze podávat elektronicky do 31.12. 2023 nebo do vyčerpání alokace. Podpořené projekty musí žadatelé vybudovat nejpozději do konce roku 2026. K financování využije resort peníze z fondů EU prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

Autor: MŽP

Zdroj: ČTK