Vesnička Lipka u Horního Bradla je známá především díky mohutné památné lípě, která získala v roce 2016 titul Strom roku. Pár metrů od této lípy se nachází hrobka pánů Kustošů, bývalých majitelů panství Lipka. Později se Lipka stala majetkem Auerspergů a kněžna Vilemína nechala hrobku opravit. Zřejmě v roce 1876 byly k hrobce vysazeny dva javory kleny.

Dnes vedle zdi s renesančními náhrobky rostou dva stárnoucí stromy, na kterých se podepsaly drsné klimatické podmínky, které na tomto větrném místě panují a také dlouhodobý nezájem o ně. V červenci 2021 byly tyto dva staré stromy odborně ošetřeny arboristy. Jedná se od roku 2017 již o třetí takové ošetření.

Jejich cílem je odvrátit bezpečnostní riziko, které pro černé návštěvníky tohoto místa představují usychající větve stromů a také prodloužit těmto starým stromům život. Jejich ošetření provedli certifikovaní arboristé Aleš Nádvorník a Daniel Stach se svým týmem. Ošetření bylo provedeno díky finanční podpoře Pardubického kraje a spolku Altus, který péči o kleny také organizačně zajišťuje.

Naděžda Gutzerová, 723 004 397, gutzer@centrum.cz

Autor: Naděžda Gutzerová

Foto: N.Gutzerová a Aleš Nádvorník