Krnov na Bruntálsku chce zajistit lepší podmínky pro žáby kuňky žlutobřiché, které jsou na území Česka ohroženým a chráněným druhem. V lokalitě přírodní památky Staré Hliniště, kde se obojživelník vyskytuje, se budou například kácet stromy, aby žáby měly více slunce.         

Na úpravy lokality město uvolnilo víc než 64.000 korun a nyní hledá firmu, která práce provede. „Zakázka zahrnuje potlačení invazivních druhů rostlin a pokácení šestnácti dřevin zastiňujících vodní hladinu zdejších tůní. Hotovo by snad mohlo být do konce roku,“ řekl referent městského úřadu Dušan Martiník, který má na starost veřejnou zeleň a ochranu krajiny. Cílem zásahu je zachování pestré skladby zdejších lesních, nelesních, vodních a mokřadních biotopů s příznivými podmínkami pro rozmnožování i život obojživelníků a plazů. Kromě kuňky zde žijí i další obojživelníci – evropsky významný druh čolek velký, ropucha obecná, rosnička zelená, skokan hnědý, ještěrka obecná i živorodá, slepýš křehký či užovka obojková.

Zastíněné vodní plochy mohou způsobovat postupný úbytek populace čolka i dalších druhů obojživelníků. Porosty v okolí tůní budou proto probrány tak, aby během dne byly osluněny. Z pokácených dřevin pak budou zhotoveny úkryty pro obojživelníky v podobě plazníků, líhnišť či zimoviště,“ dodal Martiník. Dodal, že z okrajů ploch budou odstraněny invazní rostliny a dřeviny, jako jsou dub červený a škumpa orobincová.

Přírodní památkou bylo Staré Hliniště vyhlášeno v roce 1989, aby se zmírnily splachy agrochemikálií z polí, což vedlo ke zhoršení kvality vody v tůních a ústupu čolka velkého. V současnosti existuje plán péče do roku 2024 navržený krajem, na jehož realizaci se město Krnov podílí. „Máme metodické pokyny, jak postupovat, kdy se například vůbec nesmí mulčovat a sekat se může pouze kosou nebo křovinořezem. Každoročně odstraňujeme nálety v šířce přibližně dva metry a postupně opravujeme mobiliář,“ řekla mluvčí města Dita Círová.

Autor: Krnov na Bruntálsku

Zdroj: ČTK