Dnes začíná příjem žádostí o dotaci na rozvoj obcí na území národních parků v Česku. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) jim na projekty k zlepšení infrastruktury a vybavenosti pro místní i turisty nabídne celkem 200 milionů korun. Oproti minulým letům je částka dvojnásobná. Peníze mohou žadatelé využít i na spolufinancování velkých projektů podpořených z evropských fondů. Nově dotace přispěje také na projektovou přípravu. Kromě obcí si mohou o peníze požádat i neziskové organizace a správy národních parků.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) už dříve uvedl, že úřad zvýšil vyčleněnou sumu proto, že se obce, i v důsledku pandemie, musí vyrovnat s růstem návštěvnosti. O dotaci je podle Brabce také velký zájem a loni byla „rozebrána“ během několika hodin.

Příspěvek lze využít například na parkovací plochy a odpočinková místa, opravy cest i stezek a tras pro turisty, úpravy veřejných prostranství nebo obnovu zeleně a sanaci skalních masivů. Cílem programu je přispět obcím také na vypracování rozvojových dokumentů a studií či modernizaci informačních center. Správy národních parků a neziskové organizace pak mohou peníze použít na nové vzdělávací a osvětové programy. Podle MŽP výzva tentokrát nezahrnuje podporu snížení světelného znečištění. Bude vyhlášena samostatně v jedné z výzev Modernizačního fondu. Nynější program nicméně podpoří projektovou přípravu modernizace osvětlení.

Dotace cílí také na podporu nákladnějších záměrů spolufinancovaných z evropských fondů. Také v těchto případech mohou obce získat peníze na projektovou přípravu budoucích žádostí.
Maximální výše podpory na jeden projekt je, stejně jako v předchozích letech, 85 procent z celkových způsobilých výdajů. Kofinancování projektů podporovaných z evropských peněz dosáhne nejvýše pěti procent celkových výdajů na jeden projekt.

Žádosti je možné podat elektronicky přes web www.narodniprogramzp.cz od dnešních 10:00 do 31. 1. 2022 do 14:00, nebo do vyčerpání sumy.

Podporu obcím a subjektům na území národních parků poskytuje MŽP z rozpočtu Státního fondu životního prostředí pravidelně od roku 2010. Zatím bylo vyhlášeno osm výzev, rozděleno 472 milionů korun a podpořeno 374 projektů.

Autor: MŽP

Zdroj: ČTK