Roste globální zájem o technologie na zachytávání a ukládání oxidu uhličitého (CO2). Podle nejnovější zprávy mezinárodního think-tanku Global CCS Institute se celkový počet komerčních projektů ve fázi přípravy a provozu letos zvýšil o 71 na 135, tedy o 90 procent. Plně v provozu je podle ní 27 zařízení, čtyři jsou ve výstavbě a 102 v různých fázích přípravy. První pilotní projekt se chystá také v Česku.

Technologie CCS podle zprávy čím dál více nachází uplatnění v řadě odvětví, a to včetně výroby energie, zkapalněného zemního plynu (LNG), cementu, oceli, přeměny odpadu na energii nebo přímého zachytávání CO2 ze vzduchu s jeho následným uložením a výroby vodíku. Dominovat začíná model takzvaných CCS klastrů, v němž více zdrojů emisí sdílí společnou dopravní a úložnou infrastrukturu.
Lídrem v zavádění technologie CCS zůstávají podle zprávy nadále Spojené státy, které letos oznámily více než 40 nových projektů. V Evropě patří mezi průkopnické státy Norsko, Nizozemsko nebo Británie, nová komerční zařízení ale vyvíjejí také Belgie, Dánsko, Itálie nebo Švédsko.

V České republice byla technologie CCS až donedávna na okraji zájmu. V poslední době se však začíná více a více dostávat do povědomí odborné veřejnosti. Důvodem je jednak klimatická politika EU se zpřísněnými cíli redukce emisí do roku 2030 a klimatickou neutralitou v roce 2050, jednak rostoucí ceny emisních povolenek, které letos dosáhly rekordní výše,“ uvedl Vít Hladík z České geologické služby (ČGS).

Právě ČGS v současné době koordinuje česko-norský projekt CO2-SPICER, jehož cílem je připravit první české pilotní úložiště CO2 v dotěžovaném ložisku ropy a plynu na jihovýchodní Moravě. Projekt je spolufinancován Norskými fondy a Technologickou agenturou ČR a kromě výzkumných institucí z ČR a Norska je do něj zapojena i firma MND.

Global CCS Institut je mezinárodní think-tank, jehož cílem je urychlit zavádění CCS jakožto zásadní technologie pro řešení změny klimatu. Zveřejnění jeho zprávy předchází klimatické konferenci ve skotském Glasgow, na níž se sejdou představitelé vlád a pozorovatelské organizace, aby vyhodnotili pokrok v oblasti klimatických závazků a podpořili zvýšení ambicí i konkrétní investice.

Posláním ČGS je výkon státní geologické služby v České republice. Česká geologická služba sbírá a zpracovává údaje o geologickém složení státního území a předává je správním orgánům pro politická, hospodářská a ekologická rozhodování.

Autor: Global CCS Institute

Zdroj: ČTK